Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 31-48

Article title

Archiwum znaków – semiotyka pamięci kulturowej

Content

Title variants

EN
Archive of Signs: The Semiotics of Cultural Memory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem pamięci kulturowej w kontekście badań nad dyskursem o nachyleniu semiotycznym. Podejmowana jest próba wykorzystania instrumentarium analiz dyskursu historycznego w refleksji nad pamięcią. Tytułowe archiwum znaków – semantycznie profilowanych w dyskursie – potraktowane zostaje jako rezerwuar wiedzy zgromadzonej i przenoszonej dzięki językowi, literaturze i sztuce.
EN
The main goal of this article is to present cultural memory in the context of semiotically-oriented discourse studies. An attempt is made to apply theoretical approaches of analyses of historical discourse in the field of cultural memory. The archive of signs, semantically profiled in discourse, is understood as a reservoir of knowledge stored and conveyed by language, literature and arts.

Keywords

PL

References

 • Assmann, Aleida (2009): Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W: Saryusz-Wolska, Magdalena (red.): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Ttłum.: Piotr Przybyła. Kraków, s. 101-142.
 • Assmann, Aleida/ Conrad, Sebastian (2010): Introduction. W: Assmann, Aleida/ Conrad, Sebastian (red.): Memory in a Global Age. Discourses, Pracites and Trajectories. New York.
 • Assmann, Jan (2008): Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Tłum.: Anna Kryczyńska-Pham. Warszawa.
 • Assmann, Jan (2009): Kultura pamięci. W: Saryusz-Wolska, Magdalena (red.): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Tłum.: Anna Kryczyńska-Pham. Kraków, s. 59-99.
 • Chlebda, Wojciech (1997): Zarys polskiej geografii mentalnej. W: Przegląd Humanistyczny. nr 3, s. 81-94.
 • Chlebda, Wojciech (2007): Tezy o niepamięci zbiorowej. W: Prace Filologiczne. LIII, s. 71-78.
 • Chlebda, Wojciech (2012): Pamięć ujęzykowiona. W: Adamowski, Jan/ Wójcicka, Marta (red.): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, s. 109-120.
 • Czerwiński, Maciej (2012): Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Kraków.
 • Czerwiński, Maciej (2013): Rzutowanie semiotyczne czyli językowe oswajanie obcości w kulturze. Szkic lingwistyczno-antropologiczny. W: Etnolingwistyka 25, s. 251-266.
 • Finkielkraut, Alain (1995): Pamięć rodzinna i prawda historyczna. W: Strojnowska, Dorota (red.): Pamięć żydowska. Pamięć polska: akta kolokwium, które odbyło się w Krakowie 10 i 11 czerwca 1995. Kraków, s. 61-69.
 • Havelock, Eric A. (2007): Przedmowa do Platona. Tłum.: Paweł Majewski. Warszawa.
 • Kajfosz, Jan (2012): O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci. W: Adamowski, Jan/ Wójcicka, Marta (red.): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, s. 21-32.
 • Kosowska, Ewa (2012): Pamięć jako zjawisko kulturowe. W: Adamowski, Jan/ Wójcicka, Marta (red.): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, s. 47-60.
 • Kosseleck, Reinhardt (2009): Dzieje pojęć: studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego. Tłum.: Jarosław Merecki, Wojciech Kunicki. Warszawa.
 • Kula, Marcin (2002): Nośniki pamięci historycznej. Warszawa.
 • Łotman, Jurij (2008): Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury. Ttłum.: Bogusław Żyłko. Gdańsk 2008.
 • Nora, Pierre (1996): Realms of Memory: Rethinking the French Past. Tłum.: Arthur Goldhammer. New York.
 • Ong, Walter (2011): Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii. Tłum.: Józef Japola. Warszawa.
 • Platon (1958): Fajdros (Platona Fajdros). Tłum.” Władysław Witwicki. Warszawa.
 • Ricoeur Paul (1989): Język, tekst, interpretacja. Tłum.: Piotr Graff, Katarzyna Rosner. Warszawa.
 • Ricoeur, Paul (2006): Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum.: Janusz Margański. Kraków.
 • Snyder, Timothy (2003): The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569-1999. New Haven/London.
 • Śnieżko, Dariusz (2011): Retrospektywa. W: Śnieżko, Dariusz (ed.): Poetologie pamięci. Szczecin, s. 7-34.
 • Topolski, Jerzy (2010): Historia Polski. Poznań.
 • Wilkanowicz, Stefan (1995): Budowanie wspólnej pamięci i wspólnej przyszłości. W: Strojnowska, Dorota (red.): Pamięć żydowska. Pamięć polska: akta kolokwium, które odbyło się w Krakowie 10 i 11 czerwca 1995. Kraków, s. 50-54.
 • Zaleski, Marek (2004): Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f379375-f94f-4340-b5fc-04eb2e3450f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.