PL EN


2018 | 6 | 80-88
Article title

Działalność instytucji statystycznych w Łodzi w latach międzywojennych

Content
Title variants
EN
Activity of statistical institutions in Łódź in the interwar period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono w ogólnym zarysie powstanie i działalność instytucji statystycznych na ziemi łódzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W szczególności przedstawiono historię Wydziału Statystycznego przy Zarządzie Miejskim w Łodzi, powołanego przez Radę Miejską 19 września 1917 r. Wydział funkcjonował od 1 stycznia 1918 r., a jego najważniejszym zadaniem było prowadzenie spisów ludności, zaliczanych do największych i najtrudniejszych przedsięwzięć statystycznych. W omawianym okresie miejska statystyka łódzka objęła badaniami najistotniejsze sfery życia miasta, w tym urzędy państwowe i municypalne.
EN
The article briefly discusses the creation and activity of statistical institutions in the Łódź region during the interwar years. In particular, the history of the Statistical Department at the City Council of Łódź, established by the City 88 Wiadomości Statystyczne nr 6 (685), 2018 Council on 19 September, 1917, was presented. The Department functioned from 1 January, 1918 and its most important task was to conduct censuses of the population, one of the largest and most difficult statistical undertakings. In the discussed period, the urban statistics of Łódź covered the most important spheres of the city’s life, including state and municipal offices.
Year
Issue
6
Pages
80-88
Physical description
Dates
published
2018-06-28
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Domański, Cz., Jędrzejczak, A. (2015). Rozwój statystyki łódzkiej. Ekonomia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Domański, Cz., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (2017). 90 lat łódzkiej ekonomii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • ŁTN. (1997). Słownik Łódzkich Uczonych, z. 37 Profesor Edward Rosset. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  • Rosset, E. (1933). Prawa demograficzne wojny. Łódź: „Drukarnia Polska” Ludomira Mazurkiewicza.
  • Rżewski, A. (1937). Prace statystyczne Zarządu Miejskiego w Łodzi 1918—1934. Łódź: Skład Główny w Księgarni S. Seipetta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f37af3f-4b04-4446-aaa0-c9821f11936e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.