Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(16) | 39-55

Article title

Open source currency and balanced credit size

Content

Title variants

PL
Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
What is the adequate size of credit for a given economy? What variables are essential in order to solve this problem? A solution of this task points to variables: the volume of compensations, the real labour productivity ratio, and the percentage of pays changed into bank deposits. These three categories determine the maximum value of credit, and this size does not boost inflation. However, compensations should be in accord with the amount of employees— the human capital. Considerations and computations presented here are in tune with perceiving capital as an abstract category of the capacity of doing work, and money as work receivables as discussed in the earlier papers. Considering the triad: capital—labour—money is the key for finding the solution of the agenda. In addition, the accurate concept of capital leads to an innovative interpretation of the economic matters. In the paper the solution of the problem is introduced as a part of theoretical clarification of the open source currency economic system.
PL
Jaki jest właściwy dla danej gospodarki rozmiar kredytu udzielanego przez banki komercyjne i jakie zmienne wywierają nań istotny wpływ? Analiza teoretyczna wskazuje, że najbardziej istotne wielkości to rozmiar płac w gospodarce, następnie poziom produktywności pracy. Dodatkowo znacząca jest zmienna określająca, jaka część bieżących zarobków pracowników staje się depozytami bankowymi umożliwiającymi akcję kredytową, czyli wielkość wskazująca na stan zamożności. Rozważania prowadzą ponadto do wniosku, że pieniądze powstają w rezultacie pracy. Współczesne poglądy o roli banku centralnego w kreacji pieniądza wymagają zasadniczej rewizji. W sterowaniu gospodarką towarowo-pieniężną podstawową rolę pełni wskaźnik Q wyznaczający poziom produktywności pracy.

Year

Issue

Pages

39-55

Physical description

Dates

printed
2010-12

Contributors

 • Faculty of Management, Department of Accountancy, Cracow University of Economics

References

 • Cieślak I., Dobija M. 2007. "Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego". Zeszyty Naukowe, no. 735. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Dobija M. 2001. "Human resource costing and accounting as a determinant of minimum wage theory". Zeszyty Naukowe, no. 553. Krakow: Akademia Ekonomiczna.
 • Dobija M. 2005. "Financing labour in the public sector without tax funds". Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 4.
 • Dobija M. 2007. "Abstract nature of capital and money". In: New developments in banking and finance. Ed. L. M. Cornwall. Chapter 4, pp. 89–114. New York: Nova Science Publishers. ISBN 1-60021-576-9.
 • Dobija M. 2008. "Labour productivity ratio and international comparison of economic performance—formalization of the PPP theory and preliminary examination". EMERGO, no. 1.
 • Dobija M. 2009a. "Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego". Master of Business Administration, no. 1 (96), January–February.
 • Dobija M. 2009b. "Fundamentalne przyczyny kryzysow finansowych". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 2 (13), vol. 1.
 • Dobija M. 2010. "Economics in harmony with the fundamental principles". In: Enterprise in the face of challenges of the 21th Century economy. Ed. R. Borowiecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 978-83-7285-509-1.
 • Duwendag D. et al. 1995. Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Transl. by R. Kokoszczyński. Warszawa: Poltex. ISBN 83-85366-80-6.
 • Galbraith J.K. 1982. Pieniądz pochodzenie i losy. Transl. by S. Rączkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Garrison R. W. 2001. Time and money: The macroeconomics of capital structure. London: Routledge. ISBN 0415079829.
 • Greco T. Jr. 2001. Money: Understanding, and creating alternatives to legal tender. Chelsea Green Publishing Company. ISBN 1890132373.
 • Główny Urząd Statystyczny. 2009. Wyniki finansowe bankow w 2008 r. Informacje bieżące. Wyniki wstępne. Warszawa.
 • Hodgson Brown E. 2007. The web of debt: The shocking truth about our money system and how we can break free. Third Millenium Press. ISBN 978-0-9795608-1-1.
 • Lietaer B. 2001. The future of money: Beyond greed and scarcity. London: Random House. ISBN 0712683992.
 • Luchinger R. 2007. 12 ikon ekonomii; od Smitha do Stiglitza. Transl. by J. Miron. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. ISBN 978-83-60652-18-3.
 • Polanyi K., Arensberg K., Pearson H. 1957. Trade and market in the early empires. New York: The Free Press.
 • Rushkoff D., 2008. "Waluta open source". In: Niebezpieczne idee we wspołczesnej nauce. Ed. J. Brockman. Sopot: Smak Słowa. ISBN 978-83-925897-3-0.
 • Schmandt-Besserat D. 1988. Accounting in prehistory. 5th World Congress of Accounting Historians. Sydney.
 • Schmandt-Besserat D. 2007. Jak powstało pismo. Warszawa: Wydawnictwo AGADE. ISBN 978-83-87111-38-0.
 • Struve V.V., 1969. "Some new data on the organisation of labour and on social structure in Sumer during the reign of the III rd Dynasty of Ur". In: Ancient Mesopotamia. Moskwa: Nauka.
 • Śliwa M., Dobija M. 2001. "Money as an intellectual venture". In: Intellectual product and intellectual capital. Ed. S. Kwiatkowski, Ch. Stowe Warszawa: Wydawnictwo Akademii im. Leona Koźmińskiego. ISBN 83-86846-65-8.
 • Wicksteed Ph.H. 1984. An essay on the contribution of the laws of distribution. 1932 edition. Reprint no. 12. London: London School of Economics. (1999 electronic edition.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f3a1c41-c080-4f5f-a9dd-2472141d79cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.