PL EN


Journal
2004 | 2(13) | 9-24
Article title

Cześć Świętych w liturgii Kościoła i poza nią

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kult świętych budzi czasami kontrowersje, ponieważ jest rozumiany jako konkurencyjny w stosunku do kultu oddawanego samemu Bogu. Tak rozumiany był zresztą powodem ostrej krytyki ze strony Marcina Lutra i często trwa to do dzisiaj w środowiskach protestanckich. Aby uniknąć nieporozumień, należy sprecyzować kilka pojęć.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
9-24
Physical description
Dates
published
2004-12-31
References
  • Adam A., Corso di liturgia, Editrice Queriniana, Brescia 1995.
  • Auge’ M., Le feste del Signore, della Madre di Dio e dei santi, w: AA.VV. L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione, Marietti, Genova 1992: Anàmnesis 6.
  • Courth F., Mariologia - Maryja, Matka Chrytusa, w: F. Courth i P. Neuner, Podręcznik teologii dogmatycznej. Mariologia, eklezjologia, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 43-204.
  • Fros H., Pamiętając o mieszkańcach nieba. Kult świętych w dziejach i liturgii, Biblos, Tarnów 1994.
  • Jounel P., L’année, w: A.G. Martimort, l’Eglise en prière, t. IV: La liturgie et le temps, Desclée, Paris 1983, s. 43-166.
  • Martins J. S. kard., Święci i świętość według Jana Pawła II, w: „L’Osservatore Romano” 9(2003), wyd. pol.
  • Nadolski B., Liturgika II. Liturgia i czas, Pallottinum, Poznań 1991.
  • Nocoń A., Odnowiona stara księga. Martyrologium rzymskie, w: „Gość Niedzielny” 45(2001), s. 3.
  • Nowak E. abp, Świętymi bądźcie, w: „L’Osservatore Romano”, 10-11(2002), wyd. pol., s. 58-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3a4db2-450a-416a-8e60-4136ab7600c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.