Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 37-56

Article title

Ocena wahań sezonowych bezrobocia w nadmorskich regionach turystycznych Polski i Hiszpanii

Content

Title variants

EN
Assessment of seasonal unemployment fluctuations in the coastal tourist regions of Poland and Spain

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem badania jest porównanie i ocena zróżnicowania wahań sezonowych bezrobocia na nadmorskich rynkach pracy w turystycznych regionach Polski i Hiszpanii. Przedmiotem szczegółowych analiz jest poziom i rozkład miesięcznych wahań sezonowych bezrobocia na nadmorskich oraz peryferyjnych względem nich rynkach pracy. Do wyodrębnienia składnika sezonowego zastosowano procedurę Census X-12 ARIMA. W analizie wykorzystano dane o miesięcznej liczbie bezrobotnych od stycznia 2006 r. do grudnia 2015 r. Ich źródłem w przypadku Polski były urzędy pracy w powiatach, a Hiszpanii — Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (MESS). Z międzynarodowych porównań wynika, że wyższymi wahaniami sezonowymi bezrobocia cechują się obszary turystyczne w naszym kraju (zarówno bezpośrednio nadmorskie, jak i peryferyjne względem nich). W ciągu roku na rynkach pracy w Polsce i Hiszpanii stwierdzono podobny rozkład wahań sezonowych bezrobocia.
EN
The aim of the research is to compare and assess the diversity of seasonal unemployment fluctuations on the coastal labour markets in tourist regions of Poland and Spain. Detailed analyses concerned the level and distribution of monthly seasonal unemployment fluctuations on the coastal and peripheral labour markets. The Census X-12 ARIMA procedure was used to extract the seasonal component. Data on the monthly number of unemployed persons from January 2006 to December 2015 were used in the analysis. For Poland, data were obtained from labour offices in powiats and for Spain from the Ministry of Labour and Social Welfare (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). International comparisons show that higher seasonal fluctuations in unemployment are characteristic of tourist areas in Poland (both coastal and peripheral). Throughout the year the similar distribution of seasonal unemployment fluctuations was observed on the labour markets in both countries.

Year

Issue

1

Pages

37-56

Physical description

Dates

published
2018-01-28

Contributors

 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska

References

 • Allcock, J. B. (1989). Seasonality. W: S. F. Witt, L. Moutinho (red.), Tourism Marketing and Management Handbook (s. 387—392). Londyn: Prentice Hall.
 • Ball, R. M. (1989). Some aspects of tourism, seasonality and local labour markets. Area, 21(1), 35—45.
 • Bar-On, R. R. V. (1975). Seasonality in Tourism: A Guide to Analysis of Seasonality. Technical Paper, 2. Londyn: Economist Intelligence Unit.
 • Baum, T., Hagen, L. (1999). Responses to seasonality: the experiences of peripheral destinations. The International Journal of Tourism Research, 1(5), 299.
 • Borzyszkowski, J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce — istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 167—176.
 • Butler, R., Mao, B. (1997). Seasonality in tourism: Problems and measurement. Quality management in urban tourism, 9—24.
 • Cabrero, A. (2000). Seasonal Adjustment in Economic Time Series: The Experience of the Banco de España.
 • Commons, J., Page, S. (2001). Managing Seasonality in Peripheral Tourism Regions: The Case of Northland, New Zealand. W: T. Baum, S. Lundtrop (red.), Seasonality in Tourism (s. 153—172). Nowy Jork, Pergamon, Amsterdam.
 • Dagum, E. B. (1980). The X-11-ARIMA Seasonal Adjustment Method. Ottawa: Statistics Canada, katalogi 12—564.
 • Drakatos, C. (1987). Seasonal Concentration of Tourism in Greece. Annals of Tourism Research, 14(4), 582—586.
 • Fernández-Morales, A. (2003). Decomposing seasonal concentration. Annals of Tourism Research, 30(4), 942—956.
 • Fischer, B. (1995). Decomposition of time series: comparing different methods in theory and practice. Eurostat.
 • Flognfeldt, T. (2001). Long-term positive adjustments to seasonality: consequences of summer tourism in the Jotunheimen area, Norway. W: T. Baum, S. Lundtorp, Seasonality in tourism (s. 109—117). Pergamon.
 • Getz, D., Nilsson, P. (2004). Responses of Family Businesses to Extreme Seasonality in Demand: The Case of Bornholm, Denmark. Tourism Management, 25, 17—30.
 • Goulding, P. J., Baum, T. G., Morrison, A. J. (2004). Seasonal Trading and Lifestyle Motivation: Experiences of Small Tourism Businesses in Scotland. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 5(2/3/4), 209—238.
 • Grady, P., Kapsalis, C. (2002). The approach to seasonal employment in the nordic countries: a comparison with Canada, Applied Research Branch Strategic Policy. Quebec: Human Resources Development Canada.
 • Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS — empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiał i Studia, 220, Warszawa: NBP.
 • Guillemette, R., L’Italien, F., Grey, A. (2000). Seasonality of labour markets, Comparison of Canada, the U.S. and the provinces. Quebec: Human Resources Development Canada, 1 i 2.
 • GUS (2016). Turystyka w 2015. Warszawa.
 • Hartmann, R. (1986). Tourism, Seasonality and Social Change. Leisure Studies, 5(1), 25—33.
 • Jang, S. S. (2004). Mitigating Tourism Seasonality. Annals of Tourism Research, 31(4), 819—836.
 • Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2016). Sezonowość bezrobocia na metropolitarnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 292, 100—115.
 • Koenig, N., Bischoff, E. E. (2004). Analyzing seasonality in Welsh room occupancy rates. Annals of Tourism Research, 31(2), 374—392.
 • Lee, C., Bergin-Seers, S., Galloway, G., McMurray, A. (2008). Seasonality in the tourism industry. Impacts and strategies. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
 • Lundtorp, S., Rassing, C. R., Wanhill, S. (1999). The off-season is „no season”: the case of the Danish island of Bornholm. Tourism Economics, 5(1), 49—68.
 • Murphy, P. E. (1985). Tourism: A Community Approach. Londyn: Methuen.
 • Nadal, J. R., Font, A. R., Rossello, A. S. (2004). The economic determinants of seasonal patterns. Annals of Tourism Research, 31(3), 697—711.
 • Pearce, D. G. (1989). Tourist Development. Nowy Jork: Longman.
 • Phelps, A. (1988). Seasonality in Tourism and Recreation: The Study of Visitor Patterns, A Comment on Hartman. Leisure Studies, 7(1), 33—39.
 • Rembeza, J., Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015). Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 367—379.
 • Rydzewski, L. G., Deming, W. G., Rones, P. L. (1993). Seasonal employment falls over past three decades. Monthly Labor Review, 116(7), 3—14.
 • Sezer, H., Harrison, H. (1994). Tourism in Greece and Turkey: an economic view for planners. W: A. Seaton (red.), Tourism: the State of the Art (s. 74—84). Wiley.
 • Sharpe, A., Smith, J. (2005). Labour market seasonality in Canada: Trends and policy implications. Centre for the Study of Living Standards.
 • Tsitouras, A. K. (1998). The Seasonality of Tourism in Greece and the competitive Countries. Ateny: Research Institute for Tourism.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f3ab746-1dc7-4bf4-a7d0-5174f8c22e54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.