Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(63) | 9–24

Article title

Udostępnianie utworów na licencjach Creative Commons – wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
Making a work available under Creative Commons licenses – selected aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the article is to systematize the most important information regarding Creative Commons licenses, released by the Creative Commons organization, including the structure and nature of these licenses. The scope of the analysis also covered some issues related to the possibility of using the Creative Commons licenses as an alternative to the traditional model of copyright protection. The article also describes some expressed reservations about using Creative Commons licenses under Polish law. The last part of the text refers to the method of granting the Creative Commons licenses.

Keywords

Year

Volume

Pages

9–24

Physical description

Contributors

 • Ekspert ds. legislacji BAS agnieszka.tomaszewska@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9524-8671

References

 • Barta J., Markiewicz R., Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, nr 4.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 • Bednarek M., Wzorce umów [w:] System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, 2013, Legalis.
 • Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010.
 • Hofmokl J. i in., Przewodnik po otwartej nauce, 2009, https://otwartanauka.pl/images/PDFs/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf.
 • Hofmokl J. i in., Przewodnik po otwartości, Creative Commons Polska, 2013.
 • Klimas D., Licencje „Creative Commons” 3.0 w polskim porządku prawnym oraz ich byt w wirtualnym świecie – wybrane aspekty prywatnoprawne, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2015, nr 1.
 • Klimas D., Zwolińska A., Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo, red. J. Gołaczyński, 2017, Legalis.
 • Machała W., Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji „creative commons”, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 8.
 • Mazur A., Licencje Creative Commons – recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie, „Internetowy Przegląd Prawniczy” TBSP UJ 2017.
 • Siewicz K., Analiza prawna „Creative Commons 0”, http://fbc.pionier.net.pl/pro/wp-content/uploads/2012/07/CC0_analiza.pdf.
 • Siewicz K., Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, 2012, http://otworzksiazke.pl/ksiazka/otwarty_dostep/.
 • Siewicz K., Prawo autorskie i wolne licencje, Koalicja Otwartej Edukacji, 2010, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/siewicz-prawo-autorskie-i-wolne-licencje.pdf.
 • Targosz T., Komentarz do art. 68 [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. F. Damian, 2015, LEX.
 • Targosz T. [w:] Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, red. T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f3c0a90-472e-4cff-95fd-15d0664df816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.