PL EN


2006 | 2 | 2 Ekonomia | 17-37
Article title

Ukraina w drodze do Unii Europejskiej: problemy i perspektywy na tle doświadczenia Polski

Title variants
EN
Ukraine on the Way to European Union: Problems and Perspectives on the Background of Polish Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Some results of investigation of theoretical aspects of Ukrainian agrarian sector social-economical development in the context of European integration, of contemporary Ukrainian agriculture and agriindustrial complex as the whole as well as of practical use of polish experience in the process of preparing for similar accession.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach, Ukraina
References
 • Adamowicz M., Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej’ 1999, nr 2-3, s. 3-17.
 • Andruszkiw B., Bakuszewicz J., Ukraina i Polska - aspekty ekonomiczne, Ekonomika Ukrainy” 2005, nr 11, s. 82-85.
 • Czerewko G., Rolnictwo Ukrainy w perspektywie wchodzenia do Unii Europejskiej. Nauka i oświata 2003: materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Ekonomika, t. 20, Dnipropetrowśk–Donećk–Charkiw 2003, s.47-49.
 • Czerewko G., Konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla agrobiznesu Ukrainy. Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ropczyce: WSI-E, 2004. s. 45-58.
 • Czerewko G., Iwanicka G., Problemy ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie. Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pod. red. A. Czudca, t. I, Rzeszów:UR, 2003, s.42-49.
 • Czerewko G., Horbonos F., Społeczno-ekonomiczny rozwój sektora agrarnego w kontekście integracji europejskiej: doświadczenie Polski i problemy Ukrainy, „Roczniki Naukowe” 7(2005), s. 51-58.
 • Gawryłyszyn B., Ukraina między Wschodem a Zachodem, Północą a Południem: możliwości geopolityczne i ograniczenia. (Ukraine on the road to Europe, ed.: Hoffmann L., Möllers F., A Springer-Verlag Company „Physica-Verlag”), Heidelberg–Berlin–New York 2001, p. 18-38.
 • Gajducki A., Mechanizmy ekonomiczne zabezpieczenia inwestycyjnej konkurencyjności agrarnego sektora ekonomiki, „Ekonomika Ukrainy” 2003, nr 2, s.69-73.
 • Gronicki M.. Znaczenie Polski dla Ukrainy: przykład dla naśladowania, państwo, które graniczy z Ukrainą, integrator? (Ukraine on the road to Europe. ed.: Hoffmann L., Möllers F.- A Springer-Verlag Company „Physica-Verlag”), Heidelberg–Berlin–New York 2001, p. 39-46.
 • Hojczuk O., Bezpieczność żywnościowa, Żytomierz: Polissia, 2004, s. 348.
 • Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW 1998, s. 256.
 • Iwanicka G., Inwestycje zagraniczne i klimat inwestycyjny w Ukrainie. Prace Naukowe Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego, Ser. „Ekonomia” t. I, nr 11, Lwów 2004, s. 58-65.
 • Klepacki B., Czynniki warunkujace rozwoj przedsiębiorstw agrobiznesu, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie”, ser. Sesja Naukowa 1998, nr 52, s. 11-19.
 • Kwieciński A., Scenariusz integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, Warszawa: Wyd. Fundacja Rozwój SGGW 1994, s. 13-21.
 • Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Poznań 2003, s. 152.
 • Rocznik statystyczny Ukrainy za 2002 r., Ministerstwo Statystyki Ukrainy, Kijów: Konsultant, 2003, s. 664.
 • Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi ukraińskiej i terytoriów wiejskich: Materiały Siódmego rocznego zebrania Ogólnoukraińskiego Kongresu Ekonomistów Rolnictwa, Kyjiw 2005, s. 83.
 • Snityński W., Czerewko G., Ekonomiczne skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej dla Ukrainy. Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz.1, Rzeszów-Zatwarnica 2000, s. 43-47.
 • Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji – mechanizmy, tendencje iefekty przemian, „Roczniki naukowe” SERIA 2(2000), z. I [Warszawa–Poznań–Zamość] 2000, s. 23-30.
 • Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, Warszawa: PWN 1986, s. 167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3ca3e3-41ef-4fc5-9a6d-dab6040d2164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.