PL EN


2014 | 2(25) | 175-184
Article title

Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company

Content
Title variants
PL
Metody analizy strategicznej – propozycja metody pomiaru produktywności przedsiębiorstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the essence, nature and importance of strategic analysis as one of the key elements of a successful enterprise development. The authors give the basic definitions of strategic analysis using business vocabulary and other views. The basic methods of strategic analysis are present. The influence of external and internal environment of the activities of the company is analyzed and in accordance with this, the classification of the methods of strategic analysis is carried out. The authors came to the conclusion that methods of strategic analysis of internal environment of the enterprise includes: the method ‘tree of aims’, LOTS method, MOST model. Methods of strategic analysis of external environment of the enterprise include: Ansoff’s product/ market growth matrix, Cooper portfolio matrix, Model of ‘5 competitive forces by Porter’, the BCG model, New BCG matrix, GE/ МcKinsey matrix, Thompson and Striklend method, ‘7S’ McKinsey, ADL/ LC matrix, Hofer/ Schendel model, PEST analysis. Methods of strategic analysis used in the study of external and internal environment includes: Abel model, SWOT analysis, Shell/ DPM model, PIMS model, SPASE analysis, Seiners matrix. Presented strategic analysis methods have been extended to the latest achievements in the field of economic analysis. Last part presents possibility to use analytical production function to estimate total labour productivity in the enterprise. Methods of strategic analysis illustrate the potential of internal and external environment, analytical production function allows to measure the effectiveness of the use of this potential.
PL
Artykuł prezentuje istotę, charakter i wagę analizy strategicznej jako jednego z kluczowych elementów udanego rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystując terminologię biznesową, autorzy przytaczają podstawowe definicje i metody analizy strategicznej oraz prezentują różne inne poglądy. Autorzy dokonali analizy wpływu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na działalność firmy i biorąc pod uwagę powyższe czynniki, sklasyfikowali metody analizy strategicznej. Doszli do wniosku, że metody analizy strategicznej wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: metodę „drzewko celów”, metodę LOTS oraz model MOST. Natomiast metody analizy strategicznej zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: matrycę produktu i wzrostu rynkowego Ansoffa, portfolio Coopera, model „pięciu sił konkurencyjnych Portera”, model BCG, matrycę nowego modelu BCG, matrycę GE / McKinseya, metodę Thompsona i Striklenda, matrycę „7S” McKinseya, matrycę ADL/LC, model Hofera / Schendela oraz analizę PEST. Metody analizy stosowane w badaniu strategicznego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego zawierają: model Abella, analizę SWOT, model Shell/DPM, analizę modelu PIMS, analizę SPASE oraz matrycę Seinersa.
Year
Issue
Pages
175-184
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 547
author
  • Lviv Banking Institute, Department of Accounting and Auditing
References
  • BNET Business Dictionary [online, accessed: 2014-03-09]. Retrieved from: http://www.cimaglobal.com.
  • Downey, J. (2012). Strategic analysis tools. Topic Gateway Series, no. 34. Prepared by Technical Information Service [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from: http://www.cimaglobal.com/.
  • Hirsh, A. (2014). What is the BCG model in marketing? [online, accessed: 2014-03-12]. Retrieved from: http://smallbusiness.chron.com/bcg-model-marketing-12953.html.
  • Kozioł L., Pyrek R., Kozioł W., Wojtowicz A. (2013a). An outline of a compensation system based on human capital theory. Procedia. Elsevier.
  • Kozioł L., Pyrek R., Kozioł W., Wojtowicz A. (2013b). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
  • Sharrieff, M. (2012). How to write a strategic analysis for business organizations [online, accessed: 2014-03-19]. Retrieved from: http:// www. smallbusiness.chron.com/write-strategic-analysis-business-organizations-89.html.
  • Worrall, L. (1998). Management Research Centre. Wolverhampton Business School, University of Wolverhampton, UK. Occasional paper series, 27th May 1998, no. OP 001/98. ISSN 1464-1747.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3e5d27-3aa2-4367-90f4-4e04c765b2ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.