PL EN


2018 | 1 | 245-265
Article title

Maryjne odniesienia dla chrzescijańskiej serdeczności w nauczaniu Papieża Franciszka?

Authors
Content
Title variants
Marian reference for the christian cordiality in the teaching of Pope Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chrześcijaństwo jest religią całego człowieka, a zatem nie tylko rozumu, lecz także serca, ufności i współczucia. Czułość i miłosierdzie Ojca objawiły się w pełni w Jezusie Chrystusie. Jest On wcieloną czułością Boga. W Jego zbawczej tajemnicy szczególny udział ma Jego Matka. Macierzyńskie ciepło Maryi inspiruje w Kościele rewolucję miłości rozpoczętą przez Jej Syna. Tam gdzie jest Matka, tam jest czułość. Patrząc na Nią, odkrywamy najbardziej czułe oblicze Kościoła i wierzymy w rewolucyjną moc czułości i miłości. Można zatem mówić o maryjnych odcieniach chrześcijańskiej serdeczności. Niniejszy artykuł omawia je w ujęciu papieża Franciszka, który poświęca im sporo miejsca w nauczaniu o Maryi. Pierwszy punkt charakteryzuje serdeczne towarzyszenie Maryi Chrystusowi i napotkanym bliźnim podczas Jego zbawczych misteriów. Drugi punkt koncentruje się na wzorczości Maryi, aby wykazać, w jaki konkretnie sposób zachęca nas Ona do kroczenia drogą chrześcijańskiej serdeczności. Trzeci – dotyczy Jej macierzyńskiego zatroskania o nas, na które odpowiadamy postawą synowskiego zawierzenia.
EN
Christianity is a religion of the whole man, thus it is not just about reason, but about heart, trust, and compassion as well. The Father’s tenderness and mercy fully manifested themselves in Jesus Christ. He is God’s tenderness incarnate. His Mother takes part in His salvific mystery. Mary’s motherly warmth inspires a revolution of love in the Church, begun by Her Son. Where the Mother is, tenderness is too. By looking at Her, we discover the tenderest image of the Church, and we believe in the revolutionary power of tenderness and love. Thus we can talk about Marian shades of Christian cordiality. The present article discusses this issue according to Pope Francis, who devotes a lot of attention to this aspect in his teaching on Mary. The first chapter characterizes Mary’s cordial companionship with Jesus and all encountered neighbors during His salvific mysteries. The second chapter focuses on Mary’s qualities as a model in order to demonstrate her encouragement for us to follow the path of Christian cordiality. The third chapter deals with Her maternal concern for us, which requires our filial trust.
Year
Issue
1
Pages
245-265
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Franciszek, Wszystko przechodzi przez serce człowieka (Regina caeli, 1 IV 2013), OsRomPol 34 (2013) 5, s. 43–44.
 • Franciszek, Maryja opiekuje się nami jak dobra mama (Przemówienie podczas nabożeństwa różańcowego w bazylice Matki Boskiej Większej, 4 V 2013), OsRomPol 34 (2013) 7, s. 4–6.
 • Franciszek, Duchowa obecność Maryi pośród nas (Anioł Pański, 5 V 2013), OsRomPol 34 (2013) 7, s. 52.
 • Franciszek, Encyklika „Lumen fidei” o wierze (29 VI 2013), Kraków 2013.
 • Franciszek, W domu Maryi (Homilia w sanktuarium maryjnym w Aparecidzie, 24 VII 2013), OsRomPol 34 (2013) 10, s. 13–15.
 • Franciszek, W 2016 r. Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Krakowie (Anioł Pański, 28 VII 2013), OsRomPol 34 (2013) 8–9, s. 19.
 • Franciszek, „Magnificat” kantykiem nadziei pokornych (Homilia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 VIII 2013), OsRomPol 34 (2013) 10, s. 44–45.
 • Franciszek, Przybyliśmy, aby spotkać spojrzenie Maryi (Homilia przed sanktuarium Matki Bożej z Bonarii, 22 IX 2013), OsRomPol 34 (2013) 11, s. 23–24.
 • Franciszek, Pamięć o Bogu (Homilia dla katechetów, 29 IX 2013), OsRomPol 34 (2013) 11, s. 43–44.
 • Franciszek, Jak na nas patrzy Maryja? (Przesłanie wideo do uczestników nocnego czuwania w rzymskim sanktuarium Divino Amore, 12 X 2013), OsRomPol 34 (2013) 12, s. 6.
 • Franciszek, Wiara Maryi rozwiązuje „węzeł” grzechu (Katecheza podczas spotkania
 • modlitewnego na placu św. Piotra, 12 X 2013), OsRomPol 34 (2013) 12, s. 4–5.
 • Franciszek, Ile razy mówimy „dziękuję” w rodzinie? (Homilia na placu św. Piotra, 13 X 2013), OsRomPol 34 (2013) 12, s. 7–9.
 • Franciszek, Sekret żydowskiej dziewczyny (Audiencja generalna, 23 X 2013), OsRomPol 34 (2013) 12, s. 37–38.
 • Franciszek, Ci, którzy potrafią czekać (Homilia podczas nieszporów w rzymskim klasztorze św. Antoniego Opata, 21 XI 2013), OsRomPol 35 (2014) 1, s. 18–19.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24 XI 2013), Kraków 20142
 • Franciszek, Uśmiech Boga pośród sprzeczności świata (Orędzie na XXII Światowy Dzień Chorego 2014 r., 6 XII 2013), OsRomPol 35 (2014) 1, s. 11.
 • Franciszek, Spojrzenie Pana spoczęło na dziewczynie z Nazaretu (Anioł Pański, 8 XII 2013), OsRomPol 35 (2014) 1, s. 55–56.
 • Franciszek, Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic (Anioł Pański, 15 XII 2013), OsRom- Pol 35 (2014) 1, s. 56.
 • Franciszek, Maryja kocha dobrych i złych (Homilia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2014), OsRomPol 35 (2014) 2, s. 36–37.
 • Franciszek, Doświadczenie, które trzeba przeżyć razem (Regina caeli, 21 IV 2014),
 • OsRomPol 35 (2014) 5, s. 23.
 • Franciszek, Duch Święty nauczycielem życia (Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 8 VI 2014), OsRomPol 35 (2014) 7, s. 21–22
 • Franciszek, Wasz entuzjazm jest zaraźliwy (Przemówienie do młodzieży z regionów Abruzji i Molise w sanktuarium w Castelpetroso, 5 VII 2014), OsRomPol 35 (2014) 7,s. 38–40.
 • Franciszek, Wobec godności osoby wszystko inne jest drugorzędne (Homilia na dawnym stadionie miejskim w Campobasso, 5 VII 2014), OsRomPol 35 (2014) 7, s. 36–37.
 • Franciszek, Patrzymy na Maryję jako na Matkę naszej nadziei (Homilia na stadionie Pucharu Świata w Tedzonie, 15 VIII 2014), OsRomPol 35 (2014) 8–9, s. 8–9.
 • Franciszek, Jak mama (Audiencja generalna, 3 IX 2014), OsRomPol 35 (2014) 10, s. 45–46.
 • Franciszek, Zbawienia nie można kupić (Anioł Pański, 8 XII 2014), OsRomPol 36 (2015) 1, s. 58–59.
 • Franciszek, Na sposób Boży (Homilia w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, 12 XII 2014), OsRomPol 36 (2015) 1, s. 34–36.
 • Franciszek, To Pan puka (Anioł Pański, 21 XII 2014), OsRomPol 36 (2015) 1, s. 60–61
 • Franciszek, Wszyscy jesteśmy powołani, by zwalczać współczesne formy niewolnictwa (Homilia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2015), 36 (2015) 1, s. 18–20.
 • Franciszek, Bez pokoju nie ma przyszłości (Anioł Pański, 4 I 2015), OsRomPol 36 (2015) 1, s. 23.
 • Franciszek, Ona jest Matką każdej zranionej rodziny (Przemówienie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu, 14 I 2015), OsRomPol 36 (2015) 2, s. 13–14.
 • Franciszek, Musiałem tutaj przybyć, aby być z wami (Homilia na lotnisku w Tacloban, 17 I 2015), OsRomPol 36 (2015) 2, s. 20–22.
 • Franciszek, Drogą Kościoła jest miłosierdzie i integracja (Homilia dla nowych kardynałów, 15 II 2015), OsRomPol 36 (2015) 2, s. 34–36.
 • Franciszek, „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” (Homilia zapowiadająca Nadzwyczajny Jubileusz – Rok Święty Miłosierdzia, 13 III 2015), OsRomPol 36 (2015) 3–4, s. 4–5.
 • Franciszek, Wyjście jako fundamentalne doświadczenie powołania (Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 29 III 2015), OsRomPol 36 (2015) 5, s. 16–17.
 • Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (11 IV 2015), OsRomPol 36 (2015) 5, s. 4–15.
 • Franciszek, Z Maryją paragwajskie kobiety odbudowywały życie, wiarę i godność swego narodu (Homilia w sanktuarium maryjnym w Caacupé, 11 VI 2015), OsRomPol 36 (2015) 9, s. 29–30.
 • Franciszek, Wielkie bogactwo społeczne (Homilia w parku Los Samanes w Guayaquil, 6 VII 2015), OsRomPol 36 (2015) 7–8, s. 6–8.
 • Franciszek, Kościół uczy braterstwa z innymi (Homilia w wojskowej bazie lotniczej Ñu Guazú w Asunción, 12 VII 2015), OsRomPol 36 (2015) 9, s. 38–40.
 • Franciszek, Wielka wiara Maryi (Anioł Pański, 15 VIII 2015), OsRomPol 36 (2015) 9, s. 56–57.
 • Franciszek, Wstawiennictwo Maryi otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa (Orędzie na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r., 15 IX 2015), OsRomPol 36 (2015) 10, s. 8–10.
 • Franciszek, Rewolucja czułości (Homilia w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre, 22 IX 2015), OsRomPol 36 (2015) 10, s. 24–25.
 • Franciszek, Jak miłosierny samarytanin (Homilia na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 8 XII 2015), OsRomPol 36 (2015) 12, s. 4–5.
 • Franciszek, Miłosierdzie syntezą Ewangelii (Anioł Pański, 8 XII 2015), OsRomPol 36 (2015) 12, s. 6–7.
 • Franciszek, Matce miłosierdzia zawierzamy ludy Ameryki (Homilia w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, 12 XII 2015), OsRomPol 37 (2016) 1, s. 29–30.
 • Franciszek, Aby wyjść z fałszywej neutralności (Homilia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2016), OsRomPol 37 (2016) 1, s. 18–19.
 • Franciszek, Przebaczenie jako prawdziwe antidotum na urazy i zemstę (Homilia w bazylice Matki Boskiej Większej, 1 I 2016), OsRomPol 27 (2016) 1, s. 26–27.
 • Franciszek, Miejsce ludzi, którzy się nie liczą (Homilia w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, 13 II 2016), OsRomPol 37 (2016) 3–4, s. 27–28.
 • Franciszek, Z proroczą odwagą (Przemówienie do meksykańskich biskupów w katedrze w stolicy Meksyku, 13 II 2016), OsRomPol 37 (2016) 3–4, s. 21–27.
 • Franciszek, Miłosierdzie i miłość zwyciężyły grzech (Regina caeli, 28 III 2016), OsRom-Pol 37 (2016) 3–4, s. 14.
 • Franciszek, Objawienie czułości Boga (Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 5 VI 2016), OsRomPol 37 (2016) 6, s. 9–10.
 • Franciszek, Dobre wino rodziny (Audiencja generalna, 8 VI 2016), OsRomPol 37 (2016) 7–8, s. 47–48.
 • Franciszek, Pod płaszczem Matki jesteśmy bezpieczni (Homilia w domu Świętej Marty, 15 IX 2016), OsRomPol 37 (2016) 9, s. 26.
 • Franciszek, Doświadczajcie konkretnej i troskliwej czułości Matki wszystkich (Homilia w Częstochowie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, 28 VII 2016), OsRomPol 37 (2016) 7–8, s. 13–14.
 • Franciszek, Synteza historii Bożego miłosierdzia (Rozważanie podczas czuwania z okazji Jubileuszu Maryjnego, 8 X 2016), OsRomPol 37 (2016) 10, s. 4–5.
 • Franciszek, Czy umiemy mówić dziękuję? (Homilia na zakończenie Jubileuszu Maryjnego, 9 X 2016), OsRomPol 37 (2016) 10, s. 5–6.
 • Franciszek, Tam gdzie jest matka, jest zawsze smak domu (Homilia w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, 12 XII 2016), OsRomPol 38 (2017) 1, s. 23–25.
 • Franciszek, Jak w Efezie (Homilia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2017), OsRomPol 38 (2017) 1, s. 13–15.
 • Kasper W., Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości. Korzenie teologiczne i perspektywy duszpasterskie, Warszawa 2015.
 • Pawlina K., Eklezjologia papieża Franciszka, „Studia Bobolanum” (2014) 1, s. 13–20.
 • Spadaro A., Serce wielkie i otwarte na Boga. Rozmowa z papieżem Franciszkiem. Z objaśnieniami i komentarzami jezuitów, Kraków 2013.
 • Szymik J., Teologia Benedicta, t. 3, Katowice 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3f15ab-0a6a-45a9-8e1e-274b194285d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.