PL EN


2017 | 1(25) | 323-336
Article title

Nieetyczne zachowania proorganizacyjne

Content
Title variants
EN
UNETHICAL PRO-ORGANISATIONAL BEHAVIOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieetyczne zachowania proorganizacyjne to nowy konstrukt w literaturze organizacyjnej. Niniejsze opracowanie zostało napisane na podstawie analizy i prezentacji najważniejszych badań nad nieetycznymi zachowaniami proorganizacyjnymi. Dodatkowo w artykule przedstawiono podstawowe wyniki pierwszych w Polsce badań nad nieetycznymi zachowaniami proorganizacyjnymi.
EN
Unethical Pro-organizational Behavior is a new construct in the organizational literature. The present study has been developed based on examination and summary of the major works completed on Unethical Pro-organizational Behavior. Additionally, the paper gives readers an account of basic findings of the first research on Unethical Pro-Organizational Behavior in Poland.
Year
Volume
Pages
323-336
Physical description
Contributors
author
 • Collegium Mazovia, Siedlce
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
References
 • Castille Christopher M., Buckner John E., Thoroughgood Christian N. 2016. „Prosocial citizens without a moral compass? Examining the relationship between
 • Machiavellianism and unethical pro-organizational behavior”. Journal of Business Ethics, 1-12, doi:10.1007/s10551-016-3079-9.
 • Campbell W. Keith i inni. 2004. „Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a self-report measure”. Journal of Personality Assessment 83(1): 29-45.
 • Chen Mo, Chen Chao C., Sheldon Oliver. 2015. „Relaxing Moral Reasoning to Win”, Academy of Management Proceedings 1. doi: 10.5465/ AMBPP.2015.12910abstra.
 • Effelsberg David, Solga Marc, Gurt Jochen. 2014. „Transformational leadership and follower’s unethical behavior for the benefit of the company: A two-study investigation”. Journal of Business Ethics 120(1): 81-93.
 • Friedman Milton. 1970. „The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”. The New York Times Magazine Sept. 13.
 • Gardner William, Cogliser Claudia, Davis Kelly, Dickens Matthew. 2011.„Authentic leadership: A review of the literature and research agenda”. Leadership Quarterly 22(6): 1120-1145.
 • Gasparski Wojciech. 1997. Etyka biznesu – szkice do portretu. W Etyka biznesu, red. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski, 16-36. Warszawa: PWN.
 • Graham Katrina A., Ziegert Jonathan C, Capitano Johnna. 2015. „The effect of leadership style, framing, and promotion regulatory focus on unethical pro-organizational behavior”. Journal of Business Ethics 126(3): 423-436.
 • Kaczmarek Marcin. 2010. „Oszustwa księgowe – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki”, http://uoo.univ.szczecin.pl/~marcink/index_pliki/pliki/publikacje/ RK1.pdf, dostęp 20.03.2017
 • Kong Dejun T. 2016. „The pathway to unethical pro-organizational behavior: Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness”. Personality and Individual Differences 93: 86-91.
 • Lee Allan, Schwarz Gary, Newman Alexander, Legood Alison. 2017. „Investigating When and Why Psychological Entitlement Predicts Unethical Pro-organizational Behavior”. Journal of Business Ethics, 1-18, doi:10.1007/s10551-017- 3456-z.
 • Matherne III Curtis F., Litchfield Shanan R. 2012. „Investigating the relationship between affective commitment and unethical pro-organizational behaviors: The role of moral identity”. Journal of Leadership, Accountability and Ethics 9(5):35-46.
 • Miao Quing, Newman Alexander, Yu Jia, Xu Li. 2013. „The relationship between ethical leadership and unethical pro-organizational behavior: Linear or curvilinear effects?”. Journal of Business Ethics 116(3): 641-653.
 • Piotrowski Jarosław, Baran Tomasz, Żemojtel-Piotrowska Magdalena. 2011. „Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza”. Psychologia Społeczna 2(17): 146-158.
 • Rok Bolesław. 2014. Nowe podejście do odpowiedzialnego przywództwa. W Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Iwona Kuraszko, 138-150. Warszawa: Difin.
 • Sykes Gresham, Matza David. 1957. „Techniques of neutralization: A theory of delinquency”. American Sociological Review 22(6): 664-670.
 • Tajfel Henri, Turner John. 1979. An integrative theory of inter-group conflict. W The social psychology of intergroup relationsI, red. W.G. Austin, S. Worchel, 33-47. Monterey: Brooks/Cole
 • Tittenbrun Jacek. 2010. „Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXII, 2: 237-255.
 • Turek Dariusz. 2011. „Czy etyka w zarządzaniu może przeciwdziałać nieetycznemu postępowaniu pracowników?”. Organizacja i Zarządzanie 144: 99-115.
 • Turek Dariusz. 2016. „Paradoksy >obywatelskich zachowań< pracowników w organizacji”. Organizacja i Kierowanie 2: 131-143.
 • Turek Dariusz, Wojtczuk-Turek Agnieszka. 2011. „Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zachowania pracowników”. Problemy Zarządzania 9(4): 127- 146.
 • Umphress Elizabeth E., Bingham John B. 2011. „When employees do bad things for good reasons: Examining unethical pro-organizational behaviors”. Organization Science 22(3): 621-640.
 • Umphress Elizabeth E., Bingham John B., Mitchell Marie S. 2010. „Unethical behavior in the name of the company: the moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior”,.Journal of Applied Psychology 95(4): 769-780.
 • Zbiegień-Maciąg Lidia. 1997. Etyka w zarządzaniu organizacją. W Etyka biznesu, red. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski, 217-229. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f4e8d66-74db-4df3-9b74-2bf031cebed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.