PL EN


2019 | 2(259) | s. 17-24
Article title

SIEDZIBY WŁADZ MIEJSKICH W DAWNYM PRYWATNYM MIEŚCIE ŻYCHLINIE. HISTORIA BUDOWY RATUSZA

Content
Title variants
EN
THE SEAT OF MUNICIPAL AUTHORITIES IN FORMER PRIVATE TOWN ŻYCHLIN. THE HISTORY OF BUILDING THE CITY HALL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Żychlin od początku powstania prywatnego miasta lokacyjnego nie posiadał ratusza miejskiego. Pierwsze próby wybudowania siedziby władz municypalnych podjęto dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. W 1845 r. przy poparciu władz nadrzędnych i właściciela miasta Aleksandra Pawła Pruszaka opracowano program, plan i kosztorys budowy ratusza. Miał to być skromny, murowany, piętrowy budynek bez wieży i innych ozdób. Ratusz miał być wzniesiony przy Nowym Rynku za kościołem parafialnym. Budowli jednak nie zrealizowano z braku funduszy, a siedzibę władz miasta umieszczono w adaptowanym budynku przy szkole. Siedziba ta funkcjonowała do połowy XX wieku. Dopiero w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wzniesiono nowe obiekty dla administracji gminy i miasta oraz firm komunalnych.
EN
From the beginning of the establishment of the private town, Żychlin didn’t have a town hall. The first attempts to build the seat of municipal authorities were taken up in the first half of the XIXth century. In 1845, with superior authorities’ and the owner of the town – Aleksander Paweł Pruszak’s advocacy, the programme, plan and cost estimation for the town hall were developed. It was planned to be modest, brick-built, storey building, without a tower and other decorations. The town hall was supposed to be build at New Market, behind the parish church. However, the building was not raised due to lack of funds and the seat of municipal authorities was located in adapted building next to school. This place was holding this function up until the half of the XX century. Finally, in the 1970s and 1980s new objects for the parish administration, town and municipal companies were built.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
Pages
s. 17-24
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f4f03de-55d3-4432-8b05-f65a7115ae18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.