PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 243-255
Article title

Kruszenie globalnego Hollywood. System „holdbacks” i sekwencyjność okien dystrybucyjnych a rozwój platform streamingowych

Title variants
EN
The Crumbling of Global Hollywood. Holdbacks, Distribution Windows and the Development of Streaming Platforms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony przemianom współczesnego amerykańskiego (a więc w istocie światowego) przemysłu filmowego w wyniku rozwoju platform streamingowych i VOD. W tekście zostały zarysowane trzy epoki historii gospodarczej Hollywood: klasyczna, pośrednia lat 60. i 70. oraz globalnego Hollywood. Kres pierwszej położył Paramount Case (Paramount Decree) i jego konsekwencje. Drugą cechowała niestabilność finansowa i brak wyraźnego modelu ekonomicznego. Epoka globalnego Hollywood oraz jej logika opierająca się na sekwencyjności okien dystrybucyjnych jest obecnie kwestionowana przez wyniki działania platform VOD w rodzaju Netfliksa. Wymusza to zarówno reorganizację Hollywood (powołanie własnych platform), jak i zmianę logiki działania studiów (rewizja sekwencyjności okien dystrybucyjnych). W efekcie ostrej konkurencji między platformami może się wyłonić nowy porządek na rynku audiowizualnym. Nawet jeżeli tradycyjne studia hollywoodzkie zachowają dominującą pozycję, to jedynie za cenę gruntownego przekształcenia własnego modelu biznesowego.
EN
The article is devoted to the transformation of the modern American (and thus, in fact, global) film industry as a result of the development of streaming platforms and VOD. The text outlines three periods of Hollywood’s economic history: classic, intermediate in the 1960s and 1970s, and global Hollywood. The first came to an end with the Paramount Case (Paramount Decree) and its consequences. The second was characterized by financial instability and the lack of a clear economic model. The era of global Hollywood and its logic based on sequential distribution windows is currently being questioned by the results of VOD platforms such as Netflix. This forces both the reorganization of Hollywood (the establishment of its own platforms) and the change in the logic of the operation of the film studios (revision of the sequencing of windows). As a result of fierce competition between platforms, a new order in the audiovisual market may emerge. Even if traditional Hollywood studios retain their dominant position, it is only at the price of a thorough transformation of their business model.
Year
Pages
243-255
Physical description
Contributors
References
 • Adamczak, Marcin. Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 • Adamczak, Marcin. Kapitały przemysłu filmowego, PWN, Warszawa 2019.
 • Adamczak, Marcin. Planeta Hollywood: początek "kina, jakie znamy", w: Kino końca wieku, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Univeristas, Kraków 2018.
 • Adamczak, Marcin. System marketingowy Hollywood w latach 1977-2011, w: Jerzy Szyłak et al., Kino Nowej Przygody, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
 • Balio, Tino. A Mature Oligopoly, 1930-1949, w: The American Film Industry, revised edition, red. Tino Balio, University of Wisconsin Press, Madison 1985.
 • Drake, Philip. Distribution and Marketing in Contemporary Hollywood, w: The Contemporary Hollywood Film Industry, red. Paul McDonald, Janet Wasko, Wiley-Blackwell, Malden 2008.
 • Huettig, Mae D. Economic Control of the Motion Picture Industry, w: The American Film Industry, revised edition, red. Tino Balio, University of Wisconsin Press, Madison 1985.
 • Koppes, Clayton R.; Black Gregory D. Hollywood Goes to War: Patriotism, Movies and the Second World War from „Ninotchka” to „Mrs Miniver”, Tauris Parke Paperbacks, London – New York 2000.
 • Kowalski, Tadeusz. Między twórczością a biznesem: wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Lesiak, Michał; Syska, Rafał. Renesans Hollywoodu: kino amerykańskie lat siedemdziesiątych, w: Kino epoki nowofalowej, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2015.
 • Littleton, Cynthia. Inside Disney's Daring Dive Into the Streaming World, "Variety" 2019, 29th January.
 • Londoner, David L. The Changing Economics of Entertainment, w: The American Film Industry, revised edition, red. Tino Balio, University of Wisconsin Press, Madison 1985.
 • Miller, Toby; Govil, Nitin; McMurria, John; Maxwell, Richard; Wang, Ting. Global Hollywood 2, British Film Institute, London 2005.
 • Prince, Stephen. A New Pot of Gold: Hollywood Under The Electronic Rainbow, 1980-1989, University of California Press, Berkeley 2000.
 • Puttnam, David. Movies and Money, reprint edition, Vintage Books, New York 2000.
 • Schatz, Thomas. The Studio System and Conglomerate Hollywood, w: The Contemporary Hollywood Film Industry, red. Paul McDonald, Janet Wasko, Wiley-Blackwell, Malden 2008.
 • Scott, Allan J. Hollywood and the World: the Geography of Motion-Picture Distribution and Marketing, w: The Contemporary Hollywood Reader, red. T. Miller, Routledge, London 2009.
 • Stuart, Halsey & Co., The Motion Picture Industry as a Basis for Bond Financing, w: The American Film Industry, revised edition, red. Tino Balio, University of Wisconsin Press, Madison 1985.
 • Trumpbour, John. Selling Hollywood to the World: US and European Struggles for Mastery of the Global Film Industry, 1920-1950, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f50accd-1f98-4a7f-813d-29d05862c2f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.