PL EN


2018 | 4 | 5-14
Article title

Środowiskowe efekty ekspansji fiskalnej — zastosowanie modelu RBC

Content
Title variants
EN
Environmental effects of fiscal expansion — application of the RBC model
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zbadanie wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej, polegającej na ogólnym zwiększaniu wydatków rządowych, na stan środowiska przyrodniczego, a konkretnie — zanieczyszczenie powietrza. Analizę przeprowadzono na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego (RBC). Wyniki symulacji wskazują, że ekspansywna polityka fiskalna, przyczyniając się do wzrostu PKB, powoduje jednocześnie pogorszenie się jakości powietrza. Z analizy wynika również, że w dłuższym okresie głównym mechanizmem, poprzez który polityka ta wpływa na poziom emisji zanieczyszczeń, jest akumulacja kapitału publicznego. W celu zminimalizowania negatywnych skutków ekspansji fiskalnej dla środowiska szczególnie istotne jest zatem, by inwestycje publiczne miały charakter proekologiczny.
EN
The aim of the article is to analyse the impact of expansionary fiscal policy, involving an overall increase in government expenditure, on the condition of the natural environment and, more specifically, on air pollution. The analysis is based on the Real Business Cycle (RBC) model. The results of the simulations indicate that expansionary fiscal policy, contributing to GDP growth, also results in deterioration of air quality. The analysis also shows that in the longer term, the main mechanism by which this policy affects the level of air pollution emission is the accumulation of public capital. Therefore, in order to minimise the negative effects of fiscal expansion on the environment, it is particularly important to invest in pro-ecological public investments.
Year
Issue
4
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2018-04-28
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Ambler, S., Bouakez, H., Cardia, E. (2010). Does the Crowding in Effect of Public Consumption Undermine Neoclassical Models. CIREQ Working Paper. Concordia University.
 • Ardagna, S. (2007). Fiscal Policy in Unionized Labor Markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 31.
 • Baranowski, P. (2014). Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Barro, R. (1974). Are Government Bonds Net Wealth? Journal of Political Economy, 82.
 • Baxter, M., King, R. G. (1993). Fiscal Policy in General Equilibrium. The American Economic Review, 83(3).
 • Bukowski, M., Kowal, P., Lewandowski, P., Zawistowski, J. (2005). Struktura i poziom wydatków sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski. Warszawa: NBP.
 • Christiano, L. J., Eichenbaum, M. (1992). Current Real Business Cycle Theory and Aggregate Labor Market Fluctuations. American Economic Review, 82.
 • Cole, M. A., Rayner, A. J., Bates, J. M. (1997). The environmental Kuznets curve: An empirical analysis. Environment and Development Economics, 2.
 • Fisher, J. (2006). The Dynamic Effects of Neutral and Investment-Specific Technology Shocks. Journal of Political Economy, 114(3).
 • Gali, J., Rabanal, P. (2004). Technology Shocks and Aggregate Fluctuations: How Well Does the RBS Model Fit Postwar U.S. Data?, NBER Working Paper, 10636.
 • Gali, J., Lopez-Salido, J. D., Valles, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association, 5.
 • Grossman, G. M., Krueger, A. B. (1993). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. W: P. Garber (red.), The US—Mexico Free Trade Agreement. Cambridge: The MIT Press.
 • Hansen, G. D. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. Journal of Monetary Economics, 16(3).
 • Heijdra, B., Ligthart, J. E. (1997). Keynesian Mulitpliers, Direct, Crowding Out, and the Optimal Provision of Public Goods. Journal of Macroeconomics, 19(4).
 • Heutel, G. (2012). How Should Environmental Policy Respond to Business Cycles? Optimal Policy under Persistent Productivity Shocks. Review of Economic Dynamics, 15(2).
 • Hulten, C., Schwab, R. (1993). Public capital formation and the Growth of Regional Manufacturing Industries. National Tax Journal, 46.
 • Krajewski, P. (2011). Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki polskiej. Ekonomista, 4.
 • Krajewski, P. (2015). Effectiveness of the Fiscal Policy in Stimulating Economy: the Case of Poland. Transformations in Business & Economics, 14(2).
 • Krawczyk, M. (2009). Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza. Ekonomista, 5.
 • Kydland, F. E., Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50(6).
 • Linnemann, L., Schabert, A. (2005). Productive Government Expenditure in Monetary Business Cycle Models. Tinbergen Institute Discussion Paper, 053/2.
 • Ljungqvist, L., Sargent, T. J. (2004). Recursive macroeconomic theory. Cambridge: The MIT Press.
 • Lucas, R. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1.
 • McGrattan, E. R. (1994). The Macroeconomic Effects of Distortionary Taxation. Journal of Monetary Economics, 33.
 • McGrattan, E. R., Prescott, E. C. (2012). The Labor Productivity Puzzle. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Working Paper 694.
 • Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych. Warszawa: PWE.
 • Plosser, Ch. I. (1989). Understanding Real Business Cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3).
 • Ravn, M., Schmitt-Grohe, S., Uribe, M. (2006). Deep Habits. Review of Economic Studies, 73.
 • Selden, T. M., Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and Management, 27.
 • Turnovsky, S. J. (2000). Methods of Macroeconomic Dynamics. Cambridge: The MIT Press.
 • WHO. (2016). Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease. Genewa.
 • Wojtkowska-Łodej, G., Graczyk, A., Szablewski, A. (2016). Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f512266-ef19-4e6e-b239-a94272fff287
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.