PL EN


2017 | 64 | 5: Teologia duchowości | 147-157
Article title

Rzeczywistość grzechu i jego przezwyciężenie

Title variants
EN
Reality of a Sin and How to Overcome it
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W teologii grzech jest określany jako mysterium iniquitatis, a jego odpuszczenie – mysterium salutis lub pietatis. W Nowym Testamencie bowiem grzech łączy się zawsze z jego odpuszczeniem, „przebaczeniem”, a grzesznicy są przedmiotem wielkiej troski Jezusa. Tymczasem współczesna kultura, odchodząc od chrześcijańskiej tradycji, odziera człowieka z duchowych wartości, co prowadzi do jego zubożenia. Artykuł omawia syntetycznie rzeczywistość grzechu – „tajemnicy nieprawości”, a także ukazuje refleksje odnoszące się do faktu nawrócenia i pojednania z Bogiem oraz z bliźnimi. Refleksje te oparte są na nauczaniu współczesnego Kościoła, zwłaszcza na nauczaniu papieskim.
EN
In theology a sin is described as mysterium iniquitatis and absolution from it – mysterium salutis or pietatis. In the New Testament a sin is always connected with absolution, „forgiveness”, and sinners are of great concern for Jesus. Nevertheless, modern culture becomes more and more detached from Christian tradition and thus deprives a human being of the spiritual values and makes him become further impoverished. This article provides a synthetic discussion of the reality of a sin – “mystery of illicitness” and also reflects on repentance and reconciliation with God and with one's own neighbour. The reflections presented in this article are based on the teachings of the contemporary Church and on the Papal teachings especially.
Contributors
 • Katedra Historii Duchowości w Instytucie Teologii Duchowości KUL
References
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979).
 • Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia (1984).
 • Św. Ambroży, De paenitentia (PL 16, 465-524).
 • Św. Augustyn, Contra Faustum Man (PL 42, 207-518).
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae (STh) 2-2, q. 118.
 • Gubała W., Zanik poczucia grzechu, „Homo Dei” 1985, s. 177-182.
 • Häring B., Die Macht des Bösen. Das Erbe Augustinus, Zürich 1979.
 • Kuczkowski S., Poczucie winy w literaturze psychologicznej, „Collectanea Theologica” 44(1974), nr 1, s. 67-75.
 • Kuczkowski S., Geneza patologicznego poczucia winy, „Collectanea Theologica” 44(1974), nr 2, s. 61-77.
 • Misiurek J., „Wierzę w grzechów odpuszczenie”, w: Miłość większa niż grzech (Homo meditans, 12), Lublin 1996, s. 45-59.
 • Popławski J.M., Nawrócenie św. Pawła w kontekście chrześcijańskiej duchowości, w: Spiritualitas, t. I. Św. Paweł i jego dzieło, Lublin 2014, s. 65-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f60e55f-ddad-4469-b02b-19b85ff900a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.