PL EN


Journal
2019 | 1(36) | 173-184
Article title

Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the Holy Spirit in the salvific event of Jesus Christ
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa wskazuje na Jego stałe i dynamiczne działanie. Duch Święty mówi o Jezusie jako umiłowanym Synu Ojca, z którym stanowi jedno. Objawienie zaś, które przynosi Jezus o swoim Ojcu, osiąga swoją pełnię w objawieniu Ducha Świętego, jako odwiecznej więzi miłości między Ojcem i Synem. Duch Święty objawia całą tajemnicę Chrystusa i daje nam poznać swoją rolę w życiu i misji Jezusa. Wyraźnie można dostrzec to w następujących wydarzeniach: wcielenie, nawiedzenie, ofiarowanie w świątyni, duchowy rozwój, chrzest w Jordanie, kuszenie na pustyni, przepowiadanie, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.
EN
The role of the Holy Spirit in the salvific event of Jesus Christ points to His constant and dynamic action. The Holy Spirit speaks of Jesus as the beloved Son of the Father, with whom he is one. The revelation that Jesus brings about his Father reaches its fullness in the revelation of the Holy Spirit as the eternal bond of love between the Father and the Son. The Holy Spirit revels the whole mystery of Christ and gives us an insight onto his role in the life and mission of Jesus. This can be clearly seen in the following events: incarnation, visitation, offering in the temple, spiritual development, baptism in the Jordan, temptation in the desert, preaching, death on the cross and resurrection.
Journal
Year
Issue
Pages
173-184
Physical description
Dates
published
2019-06-28
Contributors
author
References
  • Baron A., Pietras H. (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, Kraków 2002-2005.
  • Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Rzym 1986.
  • Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Città del Vaticano 1992.
  • Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 1991.
  • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
  • Kijas Z. J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007.
  • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 106-114: Nowe Prawo i łaska, t. 14, tłum. i oprac. R. Kostecki, Londyn 1973.
  • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, q. 27-43: O Trójcy Przenajświętszej, t. 3, tłum. i oprac. P. Bełch, Londyn 1978.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f61aa5e-a8c0-48c0-8b68-87199032fe04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.