PL EN


2013 | 1 | 7-11
Article title

Wpływ edukacji na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2.

Content
Title variants
EN
The impact of education on the quality of life in patients with type 2 diabetes.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Edukacja stanowi nieodłączny element terapii i opieki pielęgniarskiej nad chorym z cukrzycą. Kiedy edukacja prowadzona jest prawidłowo, przygotowuje pacjenta do zachowań prozdrowotnych oraz współpracy w procesie pielęgnacji, rehabilitacji, samokontroli oraz opieki nieprofesjonalnej. Wszystkie prowadzone działania mają na celu poprawę jakości życia pacjentów, która stanowi ważny element leczenia chorób przewlekłych.
EN
Background. Education is an integral part of treatment and nursing care of patients with diabetes. When education is conducted properly prepares the patient to health behavior and cooperation in the process of care, rehabilitation, self-control and non-professional care. All activities are carried out to improve the quality of life of patients, which is an important part of the treatment of chronic diseases.
Year
Issue
1
Pages
7-11
Physical description
Dates
published
2012-12-28
Contributors
 • Katedra Pielggniarstwa Klinicznego, Zakład Pielggniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra Pielggniarstwa Klinicznego, Zakład Pielggniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielggniarstwa Internistycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Korzeniowska K, Jabłecka A. Cukrzyca (Część I). Farm Współcz 2008; 1: 231–235.
 • 2. Bajkowska-Fiedziukiewicz A, Mikołajczyk-Swatko A, Cypryk K. Przewlekłe powikłania w populacji chorych na cukrzycę typu 2. Przegl Menopauz 2009; 3: 170–174.
 • 3. Fabian W, Koziarska-Rościszewska M, Szymczyk I. Cukrzyca. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 • 4. Bernas M, Szczeklik-Kumala Z. Znaczenie edukacji terapeutycznej w leczeniu chorych na cukrzycę. Przew Lek 2009; 2: 84–89.
 • 5. Pietrzykowska E, Zozulińska D, Wierusz-Wysocka B. Jakość życia chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2007; XXIII, 136: 311.
 • 6. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 health survey manual and interpretation guide. Boston, MA: New England Medical Center, The Health Institute; 1993.
 • 7. Tylka J, Piotrowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska. Kardiol Pol 2009; 67: 1166–1169.
 • 8. Korzon-Burakowska A, Adamska K, Skuratowicz-Kubica A, i wsp. Wpływ edukacji na parametry wyrównania cukrzycy i jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną. Diabetol Prakt 2010; 11, 2: 46–53.
 • 9. Pacyk G, Grzeszczak W. Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej na jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradni diabetologicznej w latach 1999–2001. Diabetol Dośw Klin 2002; 2, 3: 205–209
 • 10. Lomper K, Rycombel A, Jankowska-Polańska B, i wsp. Znaczenie edukacji zdrowotnej w jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 – przegląd badań. W: Uchmanowicz I. Rosińczuk-Tonderys J, red. Problemy opieki nad chorym przewlekle. Wrocław: MedPharm; 2012: 375–383.
 • 11. Nadeau J, et al. Teaching subject with type 2 diabetes how to incorporate sugar choices into their daily meal plan promotes dietary compliance and does not deteriorate metabolic profile. Diabet Care 2001; 24: 222–227.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f61ac14-5bdf-4877-977c-15ee121b5408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.