PL EN


2016 | 43 | 5-6(506-507) | 6-13
Article title

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O OPIECE TRANSGRANICZNEJ DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO

Selected contents from this journal
Title variants
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE OF CROSS-BORDER HEALTHCARE TO POLISH LEGAL ORDER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyrektywa transgraniczna miała na celu zwiększenie swobody przepływu usług zdrowotnych na terenie wspólnoty europejskiej. Dotychczas na mocy traktatów ten obszar gospodarczy był co do zasady w domenie państw członkowskich i w ograniczonym zakresie podlegał koordynacji. Do października 2013 r. każde państwo UE miało obowiązek wdrożyć przepisy dyrektywy do swojego porządku prawnego. W artykule opisano dyrektywę oraz ustawę ją wdrażającą, a także zawarto pierwsze spostrzeżenia z pierwszego półrocza jej funkcjonowania.
EN
The aim of Cross-border directive was to increase the freedom to provide health services throughout the European community. So far, under the Treaties, this special economic area was regulated by law prevailing in each Member States and, to a limited extent was a subject to external coordination. By October 2013 each EU country was obliged to implement the provisions of the directive into national law. This publication describes the directive and the contents of a law implementing it in Poland. It also includes the preliminary observations and conclusions of the first six months of its functioning.
Year
Volume
43
Issue
Pages
6-13
Physical description
Contributors
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
References
  • Beda K., Czyżewska E., Grabowska I., Liniewicz B., Rusiecka A., Szymańska B., Tyc A. (2015), Koordynacja a dyrektywa – podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym, NFZ, Warszawa.
  • Koczur W. (2014), Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Wismar M., Palm W., Figueras J., Ernst K., van Ginneken E. (2008), Cross Border Health Care in the European Union. Mapping and Analysing Practices and Policies, European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen.
  • The Gallup Organization (2007), Cross-border health services in the EU. Analytical report, Flansh EB nr 210.
  • Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f627a43-05fa-40c5-a69d-6bbeedc4df83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.