Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 10 | 1 | 99-106

Article title

METODA AHP W OCENIE STOSOWALNOŚCI METOD OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ W SYSTEMIE EKSPERTOWYM

Content

Title variants

EN
APPLYING AHP TO VALUATING METHODS FITTING TO CREDIT BORROWER CLASSIFICATION EXPERT SYSTEM

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Podstawową działalnością większości banków jest udzielanie kredytów. Wiąże się to z ryzykiem utraty części lub całości długu. Banki mają obowiązek dokonywania oceny zdolności kredytowej, jednak metoda jest dowolna. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego pracę inspektora kredytowego. Największym problemem w zbudowaniu takiego systemu jest określenie poprawnej i przejrzystej bazy reguł. W pracy ocenia się stosowalność poszczególnych metod oceny zdolności kredytowej do zastosowania w SE. Do zbudowania rankingu posłużyła metoda AHP.
EN
The fundamental activity of most commercial banks is crediting. The risk of such activity is quite high, so banks are obliged to check borrowers possibilities to pay debt. But banks may decide about method of that measure. Using expert system in such cases seems to be good idea. The problem with that is to find method which will generate logic and precise rules. In this paper author uses AHP method to choose methods which are best fitted to use as rule generators for expert system.

Keywords

Contributors

  • Instytut Informatyki w Zarządzaniu US

References

  • Bodin L., Gass S.I. (2003) On teaching the analytic hierarchy process Computers & Operations Research. Volume 30. 10.
  • Migut G. (2003) Modelowanie ryzyka kredytowego, Materiały Konferencyjne „Zasto-sowanie Statystyki i Data Mining w Finansach”, Warszawa 2003r.
  • Niderliński A. (2006) Modelowo-regułowe systemy ekspertowe rmse”, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice.
  • Omkarprasad S. Vaidya, Sushil Kumar (2006) Analytic hierarchy process: An over-view of applications European Journal of Operational Research. Volume 169. 1 2006r.
  • Staniec I. (2007) Wybrane aspekty działalności polskich banków”, Materiały z interne-tu: http://www.oizet.p.lodz.pl/istan/ data pobrania: 08-03-2007r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f64d0d5-ff2b-46c0-8853-470f42436138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.