Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 127-140

Article title

Wiodące idee adhortacji apostolskiej Familiaris consortio

Content

Title variants

EN
The Leading Ideas of the Apostolic Exhortation Familiaris consortio

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dniu kanonizacji św. Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 roku, papież Franciszek nazwał go „papieżem rodzin” ze względu na jego wielki wkład w nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Szczególnym wyrazem tego nauczania jest adhortacja Familiaris consortio, której przewodnie idee są następujące: małżeństwo sakramentalnym przymierzem, zadania rodziny oraz rodzina Kościołem domowym. Rozważając dokumenty III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów (5–18 X 2014) poświęconego małżeństwu i rodzinie i przygotowującego do synodu o rodzinie w 2015 roku, warto przypomnieć nauczanie Jana Pawła II na ten temat.
EN
On 27 April 2104, that is, on the day of canonization of John Paul II, pope Francis called him – „The Pope of families”. He did it due to St. John Paul’s immense contribution to the development of the church teaching on marriage and family. Of particular significance within the teaching of St. John Paul was the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio. The leading ideas of the document are as follows: sacramental marriage, marriage covenant,tasks ofthe family, and family as „the domestic Church”. Reflecting on the documents of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops held in the Vatican from 5 to 19 October 2014, dedicated to marriage and family, and preparing for the Synod of Bishops on the Family that was held in 2015, it is expedient to recall the teaching of St. John Paul II on this matter.

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

127-140

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Bajda J., Teologia Synodu na temat rodziny chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 97 (1981), s. 2–23.
 • Dyduch J., Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, Kraków 1985.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 1981.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Palmer P., Konieczność teologii małżeństwa, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1 (1981) nr 5, s. 13–21.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja Gravissimum educationis.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium.
 • Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987.
 • Żurowski M., Uprawnienie do uczestniczenia w kościelnej wspólnocie wspólnot, Warszawa 1979 (Ius ad Communionem).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f72b140-0bbe-40b3-a39a-c7a5f795c532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.