PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 258-262
Article title

Wykład w Warszawie

Authors
Title variants
EN
Lecture in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Wykład w Warszawie” wyrósł z zaproszenia do udzielenia odczytu na temat projektowania przestrzeni publicznej w Warszawie. Jakie podstawy istnieją dla przypisywania cywilizującego potencjału solidnemu projektowaniu tam, gdzie totalitarne odruchy raz po raz zgniatały społeczne nadzieję? Wyzwanie podwoiło się, gdy, w ostatniej chwili, dowiedziałem się, że wykład (wstępnie zatytułowany „Scratching the Surface” [„Zaglądając pod powierzchnię”]) nie odbędzie się w miejscu publicznym, ale w pracowni artysty, do niedawna zajętej przez autora-wysiedleńca („Mariusz” w wierszu), piszącego miejscu zajmowanym przez sztukę.
EN
Lecture in Warsaw originated from an invitation to give a lecture on designing public space in Warsaw. What are the foundations for attributing civilizational potential to solid designing there where totalitarian reactions crushed social hope over and over again? The challenge doubled when at the last moment the author found out that the lecture (its initial title was: Scratching the Surface) would not take place in a public place but in the artist’s studio, until recently occupied by an author-deportee (the “Mariusz” in the poem) writing in a place occupied by art.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
258-262
Physical description
Contributors
author
translator
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f72fef6-b1be-4013-b610-ed682b54863c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.