PL EN


2013 | 62 | 3 | 85-106
Article title

Supporters’ Movement “Against Modern Football” and Sport Mega Events. European and Polish Contexts

Authors
Content
Title variants
PL
Ruch kibicowski 'Against Modern Football' a wielkie imprezy sportowe: konteksty europejskie i polskie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper is an attempt to analyze supporters’ opposition to modern football, which is identified with its progressive commodification in recent decades. It examines the causes and consequences of that discipline’s drift toward the entertainment industry, for both fandom practices and local communities where football teams are rooted, as well as for sport competition in general. The article also investigates organized supporter groups’ postulates and their efforts to “restore football for ordinary people”. It seeks to distinguish the specificities of their actions both in European and Polish stadium stands. These phenomena are discussed in the context of Sport Mega Events, in particular the UEFA Euro 2012 tournament that was hosted by Poland and Ukraine
PL
W artykule omawiany jest ruch sprzeciwu kibiców piłki nożnej wobec “nowoczesnego futbolu” (modern football), który utożsamiany jest z postępującą w ostatnich dekadach komercjalizacją tej dyscypliny sportu. W tym celu, po pierwsze, dyskutowane są przyczyny i konsekwencje tego procesu dla praktyk kibicowskich, społeczności lokalnych, z których wywodzą się kluby piłkarskie, oraz samej rywalizacji sportowej. Po drugie zaś, przedstawiane są postulaty zorganizowanych grup kibiców w Europie i Polsce na rzecz “przywrócenia piłki nożnej zwykłym ludziom”. Zjawiska te omawiane są w kontekście turnieju Euro 2012 – pierwszej Wielkiej Imprezy Sportowej organizowanej w Polsce i na Ukrainie.
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
85-106
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • 2010 FIFA World Cup South Africa. Television Audience Report, [2010], London: KantarSport, http://www.fifa.com/mm/document/affederation/tv/01/47/32/73/2010fifaworldcupsouthafricatvaudiencereport.pdf (accessed: 01.10.2013).
 • Antonowicz D., Kossakowski R., Szlendak T., [2011], Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu, „Studia Socjologiczne” 3 (202), pp. 113–138.
 • Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R, [2012], Piłkarz jako marka i perryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu, „Kultura i Społeczeństwo”, no 3, pp. 3–23.
 • Antonowicz, D., Wrzesiński, Ł., [2009], Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, „Studia Socjologiczne” 1, pp. 115–149.
 • AS Roma Ultras Manifesto, [2006], http://www.asromaultras.org/manifesto.html (access: 01.10.2013).
 • Billig, M., [1995], Banal Nationalism, London: Sage Publications.
 • Borowski, J. (ed.), [2010], Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, PL.2012 Sp. z o.o., http://static.2012.org.pl/images/stories/pdf/raport_impact_czerwiec_2010.pdf (accessed: 01.10.2013)
 • Brubaker, R., [1998], Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Conn, D., [2008], AFC Liverpool joins the rebels with vow of football for all, “The Guardian”, http://www.theguardian.com/football/2008/may/08/1 (accessed: 01.10.2013).
 • Connelly, C., Williams, S., [2000], Spirit High and Passion Pure: A Journey Through European Football, Edinburgh: Mainstream Publishing.
 • Euro 2012 – Nadzieje i obawy. Komunikat z badań. BS/89/2007, [2007], Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_089_07.PDF (accessed: 01.10.2013).
 • Giulianotti, R., [2011], Sport Mega Events, Urban Football Carnivals and Securitised Commodification: The Case of the English Premier League, “Urban Studies” no. 15, pp. 3293-3310.
 • Giulianotti, R., [2002], Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football, “Journal of Sport and Social Issues” vol. 26 no. 1, pp. 25–46.
 • Giulianotti, R., Klauser, F., [2011], Introduction: Security and Surveillance at Sport Mega Events, “Urban Studies”, vol. 48 no 15, pp. 3157–3168.
 • Giulianotti, R., Robertson, R., [2004], The globalization of football: a study in the glocalization of the ‘serious life’, “The British Journal of Sociology”, vol. 55 no. 4, pp. 545–568.
 • Horne, J., Manzenreiter, W., [2006], An introduction to the sociology of sports mega-events, “Sociological Review”, vol. 54, issue suplement s2, pp. 1–24.
 • Jaskułowski K., Majewski P., [2012], Nacjonalizm, kultura popularna i Euro 2012, (in:) W. Burszta, M. Czubaj et al. (eds.), Stadion–Miasto–Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej.”Święto”– rok 2012. Warszawa: ASP w Warszawie – Instytut Badań Przestrzeni Publicznej 2012, pp. 25–54.
 • Jones, D., [2013], Captains of Industy. Football Money League, Manchester: Deloitte, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,
 • %20rankingi/pl_Deloitte_Football_Money_League.PDF (accessed: 01.10.2013).
 • Kaliszuk M., [2012], Miliardy na wizji: Barcelona i Real poza zasięgiem, „Piłka nożna”, http://pilka-nozna.przegladsportowy.pl/Pilka-nozna-Barcelona-i-Real-Madryt-zarabia-ze-sprzedazy-praw-telewizyjnych,artykul,150476,1,293.html (accessed: 01.10.2013).
 • Kennedy, D., [2013], A contextual analysis of Europe’s ultra football supporters movement, “Soccer & Society”, vol. 14 no. 2, pp. 132–153.
 • Kennedy, D., Kennedy, P., [2013], Introduction: reflections on the context of ‘Left Wing’ fan cultures, “Soccer & Society”, vol. 14 no. 2, pp. 117–131.
 • Kennedy, P., Kennedy, D., [2012], Football supporters and the commercialisation of football: comparative responses across Europe, “Soccer & Society”, vol. 13 no. 3, pp. 327–340.
 • Kosiorek, J., Cieślicka, M., Napierała, M., Żukow, W., [2011], Sens kibicowania, (in:) M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (eds.), Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gopodarki w Bydgoszczy.
 • Kossakowski, R., Szlendak, T., Antonowicz, D., [2012], Piłka nożna w uścisku rynku? Społeczne konsekwencje komercjalizacji futbolu w narracjach kibiców Lechii Gdańsk oraz FC Twente, „Kultura i Edukacja” no 3 (89), pp. 216–242.
 • Kowanda, C., [2008], Gramy dalej?, „Polityka” no 27 (2661), pp. 88–89.
 • Majewski, P., [2012], EURO 2012 i dyskursy tożsamościowe, (in:) W. Burszta, M. Czubaj et al. (eds.), Stadion–Miasto–Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej. EURO przed „świętem”– rok 2011, Warszawa: Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury, pp. 8–34.
 • Merkel, U., [2012], Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises, “Soccer & Society”, vol. 13 no. 3, pp. 359–376.
 • Millward, P., [2011], Transnational Networks, Social Movements and Sport in the New Media Age, Basingstoke: Palgrave.
 • Rowe, D., Scherer, J., Sport, Public Service Media and Cultural Citizenship, [2013], (in:) J. Scherer, D. Rowe (ed.), Sport, Public Broadcasting and Cultural Citizenship. Signal Lost?, London: Routledge, pp. 1–29.
 • Sahaj, T., [2012], Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras” jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej, „Kultura i społeczeństwo” nr 3, pp. 27–49.
 • Sahaj, T., [2007], Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Syska, M., [2010], Przeciwko nowoczesnemu futbolowi, „Krytyka Polityczna”, http://www.krytykapolityczna.pl/Serwissportowy/SyskaPrzeciwkonowoczesnemufutbolowi/menuid-431.html (accessed: 01.10.2013).
 • Szlendak, T., [2004], Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław: Fundacja Nauki Polskiej.
 • Szwed, R., [2005], Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej, (in:) E. Hałas, K.T. Konecki (eds.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, pp. 310–344.
 • Taylor, I., [1971], “Football Mad”: A Speculative Sociology of Football Hooliganism, (in:) E. Dunning, The Sociology of Sport, London: Frank Cass.
 • The European Club Footballing Landscape, [2010], “UEFA Reports”, http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Publications/uefaorg/Publications/01/45/30/45/1453045_DOWNLOAD.pdf, (accessed: 01.10.2013).
 • Urry, J., [1990], The Tourist Gaze, London: Sage Publications.
 • Wagg, S., Wheaton, B., Brick, C., Caudwe, J., [2009], Key Concepts in Sports Studies, Lonon: Sage.
 • Wallerstein, I.,[2007], Analiza systemow-światow. Wprowadzenie, Warszawa: Dialog.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f74f170-1aa1-4b55-bb51-140bd963bd29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.