PL EN


2014 | 35 | 55-75
Article title

Mariona mówienie o Bogu: filozofia donacji

Content
Title variants
EN
Jean-Luc Marion Talking about God: Philosophy of Donation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Filozofia fenomenologiczna w badaniach posługuje się redukcjami, które Marion uznał za niewystarczające. W odpowiedzi wskazuje na filozofię donacji, która uzupełnia myślenie fenomenologiczne. Szeroka treść i znaczenie daru, zwłaszcza jego determinanty, pozwalają dokładniej zrozumieć rozmach intelektualny Mariona. Szczytem rozważań jest dar w perspektywie religijnej, który wraz z ikoną, dystansem i obecnością, staje się zgłębianiem tajemnicy Boga.
EN
In some research the phenomenological philosophy uses reductions, which Marion recognized for insufficient. As an answer he showed the donation philosophy, which completed our phenomenological thinking. Wide contests and meaning donation, specially his determinants, let precisely understand Marion’s intellectual momentum. An apogee of considerations is gift, which with the icon, distance and the presence, become a deeping of God’s mystery.
Year
Issue
35
Pages
55-75
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
References
 • Bała, M., Religia w perspektywie daru. Propozycja J. L. Mariona, „Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka”, 3 (2005), s. 329-339.
 • Derrida, J., Fenomenologia i domkniecie metafizyki. Wstęp do myśli Husserla, tł. M. Kowalska, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Warszawa 2006, s. 138-159.
 • Henry, M., Quatres principes de la phénoménologie, w: tenże, De la phénoménologie. Phénoménologie de la vie, Paris 2003, s. 77-104.
 • Jędraszewski, M., W obronie transcendencji Najwyższego. Emmanuela Lévinasa i Jean-Luc Mariona mówienie o Bogu, w: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Poznań 2002, s. 73-84.
 • Koszałka, Ł., Jean-Luc Mariona mówienie o Bogu: Idol i ikona, „Studia Gdańskie” 34 (2014), s.
 • Latoń, A., Egzystencja człowieka jako odpowiedź ma wezwanie z zewnątrz Jean-Luc Mariona. Próba przezwyciężenia podmiotu, „Filozofia Dialogu”, 1 (2003), s. 61-72.
 • Marion, J.-L., Będąc danym. Esej fenomenologii donacji, tł. W. Starzyński, Kraków 2007. Marion, J.-L., Chwalebny dar obecności, tł. L. Balter, „Communio”, 1 (1986), s. 71-93.
 • Marion, J.-L., Fenomenalność sakramentu: bycie i dar, tł. M. Tryc-Ostrowska, „Kolekcja Communio”, 15 (2003), s. 174-189.
 • Marion, J.-L., La conscience du don, w: Le don. Le colloque interdisciplinaire, red. J.-N. Dumont, Lyon 2001, s. 59-73.
 • Marion, J.-L., Obecność i dar, tł. M. Michalik, „Kolekcja Communio”, 1 (1986), s. 59-82.
 • Marion, J.-L., Réduction et la donation, Paris 1989.
 • Markowski, M. P., Pomyśleć niemożliwe. Marion, Derrida i filozofia daru, „Znak”, 1 (2001), s. 25-42.
 • Mauss, M. Szkic o darze, tł. K. Pomian, Warszawa 1973.
 • Nawrocki, A., O powinności Boga. Pelagiusz, Pascal i fenomenologia donacji, Kraków 2006.
 • Nawrocki, A., Jean-Luc Marion. Nowe drogi w fenomenologii, Warszawa 2002.
 • Politis, H., Le question du don chez Kierkegaard constamment rapportée à l’Epître de Jacques (1, 1722), w: Le don. Le colloque interdisciplinaire, red. J.-N. Dumont, Lyon 2001, s. 13-22.
 • Soual, P., Le don de l’ego chez Augustin, w: Le don. Le colloque interdisciplinaire, red. J.-N. Dumont, Lyon 2001, s. 127-142.
 • Starzyński, W., Fenomenologia deskryptywna Jean-Luca Mariona, w: Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje, red. I. Lorenc, J. Migasiński, Warszawa 2007, s. 242-252.
 • Starzyński, W., Systematyka fenomenu nasyconego w Będąc danym J.-L. Mariona, „Logos i Ethos”, 2 (2004), s. 18-43.
 • Tarnowski, K., Jean-Luc Marion: teologia w horyzoncie daru, w: tenże, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000, s. 235-259.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f7a9b31-133e-495b-85a5-dcb95a8b3d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.