PL EN


2016 | 4 | 227-241
Article title

Człowiek stojący przed Rubikonem. O dramacie dojrzałości w Ostatnim rozdaniu Wiesława Myśliwskiego

Title variants
EN
A Man Facing the Rubicon. About Drama of Maturity in the Ostatnie rozdanie by Wiesław Myśliwski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ostatnie rozdanie by W. Myśliwski is a novel that bears a multi-level definition of maturity. The narrator - as in author's many former novels - is not a young person and notices the first symptoms of ageing in himself. It is much more revealed by permanent experiencing of chaos, void of life and death by the man. Therefore making orders in the address book - undertaken from time to time - and constituting an attempt of controlling the chaos ofreality, becomes an act of discovering oneself, an attempt to face the ghosts of remembrance, to enter the furthest recesses of consciousness in order to draw a picture of a rootless man, who in fact is homeless.
Year
Issue
4
Pages
227-241
Physical description
Contributors
References
 • Myśliwski Wiesław, Nagi sad, Kraków 2011.
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013.
 • Myśliwski Wiesław, Pałac, Kraków 2010.
 • Chwin Stefan, Człowiek zbuntowany i skaza, w: tegoż, Samobójstwo i „grzech istnienia”, Gdańsk 2013.
 • Czyżak Agnieszka, Starość kobiet przez kobiety opisana, w: Między sowem a ciałem, red. i wstęp Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2001.
 • Czyżak Agnieszka, Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci, Poznań 2011.
 • Gołaszewska Maria, Na temat „ens per se”, w: Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem, red. Jan Pawica, Kraków 1995.
 • Nycz Ryszard, Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji, doświadczeniu rozumienia i doświadczeniu czytania. Z dodaniem studium przypadku „Wagonu” Adama Ważyka, w: Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. Anna Legeżyńska i Ryszard Nycz, Łódź 2011, s. 97–99.
 • Wójcik Włodzimierz, Zofii Nałkowskiej refleksje o starości, w: Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Aleksander Nawarecki i Adam Dziadek, Katowice 1995.
 • Filar Dorota, Cielesność i duchowość w językowo-kulturowym obrazie człowieka, w: Ciało i duch w języku i kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2012.
 • Hasło: Chaos, w: Słownik języka polskiego, red. Hipolit Szkiładź, Stanisław Bik, Celina Szkiładź, t. 1, Warszawa 1978.
 • Hill Robert D., Psychologiczne bariery pozytywnego starzenia się, w: tegoż, Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, przeł. Michał Lipa, Warszawa 2009.
 • Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 2001.
 • Koźbiel Janina, Na początku było słowo. Z Wiesławem Myśliwskim rozmowa pierwsza, w: tejże, Słowa i światy, rozmowy Janiny Koźbiel, Pruszków 2012.
 • Litwińczuk Agnieszka, Ciało człowieka w kulturze. Przekrój zagadnień, w: Ciało i duch w języku i kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2012.
 • Vilar Esther, Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości, przeł. Bożena Intrator, Warszawa 2008.
 • Sławek Tadeusz, Senilizm, w: Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Aleksander Nawarecki i Adam Dziadek, Katowice 1995.
 • Zając Ludmiła, Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty, w: Starość i osobowość, red. Kazimierz Obuchowski, Bydgoszcz 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f7deda0-4a33-4784-910c-81f26dfe097b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.