PL EN


2012 | 890 | 21-37
Article title

Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji

Authors
Title variants
EN
A Risk Model of Information Enterprises in the Context of Organisational Goals
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development and use of information systems can be divided into two basic categories: the organisational aspect, in which information technology is used to achieve the goals of the organisation, and the technological aspect, in which, especially for developers of the system and those involved in its formation, the information system is a goal in itself. This paper looks to connect these two approaches in a single risk model, based on the one hand on the measurability of an organisation’s goals, and on the other on the frameworks for software measures (project measures) used in software engineering.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Systemów Obliczeniowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Abrahamowicz M., Iwasiewicz A. [1984], Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 191, Kraków.
 • Bartol N., Hamilton B.A. i in. [2008], Practical Measurement Framework for Software Assurance and Information Security, https://buildsecurityin.us-cert.gov/swa/downloads/SwA_Measurement.pdf (26.06.2010).
 • Basili V.R., Caldiera G., Rombach H.D. [1994], The Goal Question Metric Approach, Encyclopedia of Software Engineering, vol. 2, John Wiley & Sons, http://www.cs. toronto.edu/~sme/CSC444F/handouts/GQM-paper.pdf.
 • Bassman M.J., McGarry F., Pajerski R. [1995], Software Measurement Guidebook, Software Engineering Laboratory Series SEL-94-102, NASA, http://www.scribd.com/doc/ 7181362/NASA-Software-Measurement-Guidebook.
 • Briand L., Morasca S., Basili V.R. [1996], Property-based Software Engineering Measurement, Technical Report CS-TR-3368-1, University of Maryland, IEEE Transaction on Software Engineering, vol. 22, nr 1, January.
 • DA Pam 73-7 Pre-publication Copy – chapter 10: Army Software Metrics [1996], US Department of Defence, July.
 • Drucker P. [1994], Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa.
 • Dymek D. [2008a], Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, nr 6.
 • Dymek D. [2008b], The Institutional Aspect of the Responsibility Distribution in the IT Enterprise, Proceedings of the IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Application, Acta Press, Innsbruck.
 • Dymek D. [2009], Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych [w:] Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. A. Kapczyński, J. Trawka, Wydawnictwo PTI, Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Galata S. [2007], Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją, Difin, Warszawa.
 • Grey A.R., MacDonell S.G. [1997], GQM++ A Full Life Time Cycle Framework for the Development and Implementation of Software Metric Program, Proceedings of ACOSM’97 4th Australian Conference on Software Metrics, ASMA, Canberra, Australia.
 • Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Kaczmarek T.T. [2008], Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – ujęcie interdyscyplinarne, wyd. 3, Difin, Warszawa.
 • Kuraś M., Zając A. [1999], Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 522, Kraków.
 • Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A. [2005], Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • McAndrews D.R. [1993], Establishing a Software Measurement Process, Raport CMU/SEI-93-TR-16, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, July.
 • PSM – Practical Software Measurement – A Guide to Objective Program Insight [1996], Joint Logistic Commanders, Joint Group on System Engineering, U.S. Department of Defence, version 2.1.
 • Rogowski W., Michalczewski A. [2005], Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wysocki R.K., McGary R. [2005], Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
 • Zemke J. [2009], Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f832a39-5860-4623-9630-62d2559561d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.