PL EN


2016 | 22 | 497-512
Article title

Arcabas’s paintings in the Shrine of Our Lady of La Salette

Authors
Content
Title variants
PL
Malowidła Arcabasa w sanktuarium Matki Bokiej w La Salette
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jean-Marie Pirot, działający pod pseudonimem Arcabas, to współczesny francuski malarz religijny, w Polsce zupełnie nieznany. Dorobek artystyczny Arcabasa jest ogromny, choć dzisiaj trudny do skatalogowania. Jego dzieła można podziwiać w wielu kościołach we Francji, a także w innych miejscach w różnych częściach Europy, w Ameryce Północnej i Południowej czy nawet w odległej Japonii. W naszym artykule ukazaliśmy w sposób syntetyczny drogę artystyczną Arcabasa, malarza wielostronnego, lubiącego działać na zmysły przez kolor, szukającego przy tym harmonii i piękna jako skromny naśladowca Stwórcy. W swoich dziełach przenosi on sceny z Pisma Świętego na płótno, czyniąc z nich sztukę malarską. Przeanalizowaliśmy ponadto sześć malowideł autorstwa Arcabasa znajdujących się w kolebce Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, w sanktuarium Matki Boskiej w La Salette we Francji: Wesele w Kanie Galilejskiej, Ubolewanie na Kalwarii, Chrystus Pantokrator, Symbole czterech Ewangelistów, Ukoronowana Madonna z Dzieciątkiem, La Salette – spotkanie. Swobodne przechodzenie artysty od sensu obrazowego do abstrakcyjnego, a nawet łączenie obydwu w jednym dziele sprawia, iż realizacje Arcabasa z jednej strony przyjmowane są z wielkim entuzjazmem, a z drugiej krytykowane. Twórczość Jean-Marie Pirota nie należy do łatwej w odbiorze, jednoznacznej i czytelnej. Zawiera w sobie tajemnicę, która intryguje, zaprasza i zachęca do odkrywania. Widać w niej mocne odniesienie do tradycjonalnej sztuki chrześcijańskiej, tak wschodniej, jak i zachodniej. Jego sztuka nie zadowala się wpisywaniem się w długą tradycję i czerpaniem tematów z repertuaru przeszłości. Nawiązując do figuratywizmu tradycyjnego, nie pozostaje on jego niewolnikiem, ale tworzy i wynajduje coś nowego. W twórczości Arcabasa można dostrzec ponadto niezwykłą wolność w przenikaniu się tematów sacrum i profanum, sugerującą niekiedy, że taki podział należy odrzucić. Jego dzieła, także realizacje malarskie eksponowane w sanktuarium w La Salette, rodzą wiele pytań, prowokując do myślenia, wywołując u widza wiele różnych odczuć – od negatywnych po pozytywne. Trzeba więc podkreślić, że malowidła w sanktuarium Matki Boskiej w La Salette autorstwa Arcabasa nie są kiczem, lecz stanowią przykład wybitnej sztuki współczesnej XX wieku.
EN
Acting under the nickname Arcabas, Jean-Marie Pirot is a contemporary French religious painter, totally unknown in Poland. Arcabas’s artistic output is enormous, albeit difficult to catalogue. Today his works can be admired in many churches in France, in other locations across Europe, as well as in North and South America, or even in distant Japan. Our article presents a synthesis of the artistic path of Arcabas as a versatile painter who likes to influence human senses by colours while looking for harmony and beauty as God’s humble follower. In his works he transfers biblical scenes to canvas, transforming them into visual art. Moreover, we analysed six Arcabas’s paintings exhibited in the cradle of the congregation of Missionaries of Our Lady of La Salette, i.e. in the shrine of Our Lady of La Salette in France: The Wedding at Cana, Mouring at Calvary, Christ Pantocrator, The Symbols of Five Evangelists, Crowned Madonna with Child Jesus, La Salette – the Encounter. The artist’s smooth transitions from the literal to the abstract, and even combining both in a single work cause Arcabas’s works to be greeted with enthusiasm on the one hand, but criticized on the other. Jean-Marie Pirot’s art is far from clear or easy to absorb; it is rather challenging and ambiguous. It holds a mystery that intrigues, invites and encourages us to look deeper. It contains strong links to traditional Christian art, both eastern and western. The painter is not satisfied with merely becoming part of the long tradition and being inspired by themes from the repertoire of the past. He is not a slave to traditional figurative art, although his works do contain references to this tradition; instead, he demonstrates his creativity, always coming up with something new. In addition, Arcabas’s output demonstrates exceptional freedom in intertwining the sacred with the profane, sometimes suggesting that the very division should be rejected. His works, including those displayed in the shrine in La Salette, raise many questions, and provoke deep thoughts and many feelings, ranging from negative to positive. It should be emphasized that Arcabas’s paintings in the shrine of Our Lady of La Salette are not kitsch, but exemplify brilliant art of the 20th century.
Year
Volume
22
Pages
497-512
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
References
 • Avitabile A. MS, Matteo Roggio G. MS, La Salette. Znaczenie i aktualność. Nowe spojrzenie na teologię i duchowość zjawień maryjnych, Warszawa 1998.
 • Bettega V., Reymond R., La grande aventure du pèlerinage de la Salette de 1846 à nos jours, Grenoble 1999.
 • Bianchi E., Artisan de la beauté, [in:] Arcabas. L’enfance du Christ, Paris 2010.
 • Bœspflug F., Quand le mystère invite, [in:] Arcabas. Une invitation au Mystère. Eglise Saint-Pierre-le-Vieux. Strasbourg. 23 Novembre – 18 Décembre 2009, Strasbourg 2009.
 • Bœspflug F., Arcabas. Saint-Hugues-de-Chartreuse et autres œuvres, Grenoble 2010.
 • Janocha M., Pantokrator, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010.
 • Laudet P., Arcabas. Notre Dame de La Salette, Paris 2006.
 • Pirot J.-M., Avant-propos, [in:] Passion Résurrection, Paris 2007.
 • Roetheli E. W. MS, La Salette. Geschichte der Erscheinung, Freiburg 1990.
 • Stern J. MS, Confirmation de la grâce de la Salette par l’Eglise 1er mai 1849 – 4 novembre 1854, [in:] La Salette. Documents authentiques: dossier chronologique intégral, vol. 3, Paris 1991.
 • Stern J. MS, La Salette. Documents authentiques dossier chronologique intégral. Septembre 1846 – mars 1847, vol. 1, Paris 1980.
 • Stern J. MS, Le procès de l’apparition fin mars 1847 – avril 1846, [w:] La Salette. Documents authentiques: dossier chronologique intégral, vol. 2, Paris 1984.
 • Stern J. MS, Mgr de Bruillard, évêque de Grenoble au moment de l’Apparition. Biographie et étapes de la reconnaissance du fait de La Salette, Strasbourg 2010.
 • Stern J. MS, Septembre 1846 début mars 1847, [in:] La Salette. Documents authentiques: dossier chronologique intégral, vol. 1, Paris 1980.
 • Zanchi G., I colori della Bellezza. Jean-Marie Pirot detto Arcabas, Bergamo 2010.
 • Zink L. MS, Dialog in La Salette. Zwiegespräche mit den Bildern von Arcabas, Paris 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-8294
URI
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2093
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f85d20c-2e1b-4c39-88ab-799830524b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.