PL EN


2010 | 52 | 49-66
Article title

O dedykacjach rękopiśmiennych z księgozbioru Marii i Jerzego Kuncewiczów

Content
Year
Volume
52
Pages
49-66
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Główna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Czekajewska A., O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1962, R. 6, z. 1-2, s. 221-55.
 • Hasło: Dedykacja, [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, T. 1, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003, s. 564.
 • Kowalik K, Uwagi o strukturze dedykacji, [w:] Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich: IV Polsko-Szwedzka Konferencja Slawistyczna, Mogilany, 1-3 października 1995, red. K. Rymut, T. Smółkowa, I. Bobrowski, Kraków: PAN. IJP, 1996, s. 75-84.
 • Kowalik K., Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych, „Prace Filologiczne” 2001, T. 46, 2001, s. 355-363.
 • Krauz M., Styl dedykacji rękopiśmiennej a czas, „Stylistyka”, R. 16, 2007, s. 541-551.
 • Kuczyńska J., Rękopiśmienne dedykacje w księgozbiorze Czesława Jankowskiego, „Roczniki Biblioteczne” 1975, R.19, z 3-4, s. 725-741.
 • Marcjanik M., ABC grzeczności językowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 231-310.
 • Ocieczek R., O listach dedykacyjnych literatów polskich XVIII wieku (Wprowadzenie do badań), „Ruch Literacki” 1977, R. 18, z 6, s. 447-459.
 • Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 29-43.
 • Puszcza R., Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 1996.
 • Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego, 1937.
 • Śmiałek E., Dedykacje, proweniencje, bibliofilia. O dedykacji rękopiśmienniczej, „Gazeta Antykwaryczna” 1997, nr 1/2, s. 7-8.
 • Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1977.
 • Trzynadlowski J., O dedykacji, [w:] Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum, zebrał i oprac. J. Długosz, Wrocław: Ossolineum, 1967, s. 7-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f863ee5-a818-48d0-94f8-fc6def252c82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.