PL EN


2011 | 60 | 2-3 | 9-28
Article title

Miejsce, przestrzeń, obszar

Content
Title variants
PL
Place, space, territory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst omawia relacje między obszarem, przestrzenią i miejscem. Autora interesują nie tyle same pojęcia, ile ich znaczenie w postrzeganiu, waloryzowaniu i użytkowaniu miejskiej przestrzeni. W pierwszej części analizuje rolę miejsca i sposobów jego konstruowania w społecznej praktyce. Kolejne fragmenty artykułu dotyczą mitotwórczej roli metra i ambiwalencji przestrzeni, sposobów jej przyswajania oraz kurczenia się przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.
EN
The article is devoted to the relationship between the concepts of territory, space, and place. The author is interested in the meanings of these concepts in the context of perceiving, valuing and using the urban space. The first section focuses on the role of place and its construction in the social reality. The following parts refer to the meaning of a metro and the ambivalence of space, methods of absorbing it, and to the disappearing public space in contemporary cities.
Keywords
PL
EN
place   space   territory  
Year
Volume
60
Issue
2-3
Pages
9-28
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
 • Ascher F. [2000], La révolution des villes appelle un nouvel urbanisme, „Le Monde”, 18 kwietnia.
 • Augé M. [1992], Non-lieux. Introduction à une antropologie de la surmodernité, Paris: Seuil.
 • Augé M. [2008], Le métro revisité, Paris: Seuil.
 • Certeau M. de [1990], L’invention du quotidien, Paris: Galimard.
 • Duchowski M. [2008], Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Szata informacyjna miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Academica.
 • Giddens A. [2001], Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goćkowski J., Jałowiecki B. [1970], Prace nadesłane na konkurs: „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław” jako materiał socjologiczny, [w:] B. Jałowiecki (red.), Związani z miastem, Wrocław: Ossolineum.
 • Goćkowski J., Jałowiecki B. [2009], Prace nadesłane na konkurs „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław” jako materiał socjologiczny, [w:] J. Wojtaś (red.), Wrocławskie reminiscencje socjologiczne, Wrocław: Silesia.
 • Gravari-Barbas M. [2001], Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme?, „Les Actes du Festival International de Géographie”.
 • Grésillon L. [2010], Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux, Paris: Ed. Quae.
 • Houellebecq M. [2010], La carte et le territoire, Paris: Flammarion.
 • Jałowiecki B. [2009], Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego, Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Libura H. [1990], Percepcja przestrzeni miejskiej, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej UW.
 • Milon A. [1999], L’Etranger dans la ville, Paris: PUF.
 • Moje miejsce magiczne: przewodnik po Warszawie, 1999, Łódź: Piątek Trzynastego – Wydawnictwo.
 • Nawratek K. [2008], Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Halart.
 • Paquot T. [2009], L’espace publique, Paris: La Découverte.
 • Perec G. [1974], Espèces d’espaces, Paris: Galilée.
 • Robin R. [2009], Mégalopolis. Les derniers pas du flanêur, Paris: Stock.
 • Stébé J.-M., Marchal H. [2010], Sociologie urbaine, Paris: Armand Colin.
 • Tuan Yi-Fu [1987], Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Tusk D. [1996], Przedmowa do pierwszej części albumu Był sobie Gdańsk, Gdańsk: Dar Gdańska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f86f0a0-c77e-4cec-a249-480c459fd646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.