PL EN


2015 | 7 | s. 332-347
Article title

The social and educational capital of senior citizens’ development in Poland and in Europe

Content
Title variants
PL
Społeczny i edukacyjny kapitał rozwoju seniorów w Polsce i w Europie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The ageing of European societies ensues, above all, from adverse demographic trends; it also becomes a cause of many disturbing phenomena involving marginalization, decreased social participation, professional and educational activity. There is increasing concern about the need to create a social capital for development. This paper will present data in regard to the situation of senior citizens in Poland and Europe. The material is based on the reports published by the European Committee and country strategy papers.
PL
Starzenie się społeczeństw europejskich jest przede wszystkim skutkiem niekorzystnych tendencji demograficznych, ale staje się też przyczyną wielu niepokojących zjawisk dotyczących marginalizacji, obniżenia partycypacji społecznej, aktywności zawodowej i edukacyjnej. Coraz częściej słychać głosy o konieczności kształtowania społecznego kapitału rozwoju. W tekście zostaną przybliżone dane na temat sytuacji seniorów w Polsce i w Europie. Materiał opiera się na raportach opracowanych przez Komisję Europejską oraz krajowych dokumentach strategicznych.
Year
Volume
7
Pages
s. 332-347
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f8b295c-f24f-4fd0-8b03-fb7519e8262b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.