PL EN


2019 | 20 | 139-155
Article title

Horizontal discourses in adult art and design education

Content
Title variants
PL
Dyskursy horyzontalne w edukacji dorosłych studentów sztuki i wzornictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article draws upon research from a longitudinal study (2011-2014) that sought to capture the experiences of adult students as they studied their degrees in art and design in the United Kingdom. Due to the entry qualifications to higher education held by these students they were perceived by their institutions as being ‘non-traditional’. They also tended to be mature students with a variety of backgrounds and life experiences. The project entailed the participants meeting with the researcher twice a year for the duration of their higher education. The methodological approach that was used is based on narrative inquiry. Bernstein’s (1999) theories that relate to horizontal discourse (everyday talk that is informal and specific to the context in which it is enacted) informed the analysis of the participants’ stories. It is suggested that informal, day-to-day dialogue is as important as the formal, specialist discourse about art and design in the studio. The sense of belonging seems of particular importance for those learning in an art and design studio where the students are diversified due to their age. It prevents a sense of exclusion among ‘mature’ students who stand out with their appearance, clothes and behaviour. In conclusion, the author suggests establishing a relevant curriculum and developing a strategy for fostering better social integration of “mature” students, which can greatly affect their sense of belonging to the group as well as educational experience directly related to the studied subject matter.
PL
Artykuł opiera się na wynikach badań podłużnych przeprowadzanych w latach 2011-2014, skoncentrowanych na doświadczeniach dorosłych osób studiujących sztukę i wzornictwo w Wielkiej Brytanii. Ze względu na to, że osoby te posiadały wstępne kwalifikacje do uczestnictwa w edukacji wyższej, postrzegane były w swoich uczelniach jako studenci „nietradycyjni”. Byli to zazwyczaj dojrzali ludzie pochodzący z różnych środowisk i mający różnorodne doświadczenia życiowe. Projekt wymagał od nich spotkania z badaczem dwa razy w roku w trakcie trwania studiów. Zastosowane podejście metodologiczne opierało się na badaniach narracyjnych. Do analizy opowieści uczestników badań wykorzystano teorie Bernsteina (1999), dotyczące dyskursu horyzontalnego (codziennej rozmowy, nieformalnej i specyficznej dla kontekstu, w którym została przeprowadzona). Uważa się, że ten nieformalny, codzienny dialog jest równie ważny jak formalny, specjalistyczny dyskurs o sztuce i projektowaniu w studio. Dla osób uczących się w studiu artystycznym, gdzie studenci są zróżnicowani ze względu na wiek, szczególnie ważne wydaje się być poczucie przynależności. Przynależność zapobiega poczuciu wykluczenia wśród „dojrzałych” studentów, wyróżniających się wyglądem, ubraniem i zachowaniem. W podsumowaniu autorka proponuje stworzenie odpowiedniego programu kształcenia i opracowanie strategii sprzyjającej lepszej integracji społecznej „dojrzałych” studentów. Mogłoby to w znacznym stopniu wpłynąć na ich poczucie przynależności do grupy, a także na doświadczenia edukacyjne bezpośrednio związane ze studiowanym przez nich przedmiotem.
Year
Volume
20
Pages
139-155
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Leeds Arts University, United Kingdom
References
 • Baumeister R., Leary M. (1995), The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fun¬damental human motivation, “Psychological Bulletin”, Vol. 117 (3), pp. 497-529.
 • Bernstein B. (1999), Vertical and horizontal discourse: an essay, “British Journal of Sociology of Education”, Vol. 20 (2), pp. 157-173.
 • Bhagat D., O’Neill P. (eds.) (2011), Inclusive practices, inclusive pedagogies: Learning from wid¬ening participation research in art and design higher education, CPI group Ltd, Croydon.
 • Bowl M. (2001), Experiencing the barriers: non-traditional students entering higher education’, “Research Papers in Education”, Vol. 16 (2), pp. 141-160.
 • British Educational Research Association (2011), Ethical Guidelines for Educational Research, http://content.yudu.com/Library/A2xnp5/Bera/resources/index.htm?referrerUrl=http://free.yudu.com/item/details/2023387/Bera, 23.09.2015.
 • Broadhead S. (2014), Inclusion, democracy and the pedagogised other in art and design higher education, “Enhancing Learning in the Social Sciences”, Vol. 6 (1), pp. 42-55.
 • Broadhead S. (2015), Inclusion in the art and design curriculum: revisiting Bernstein and ‘class’ issues, in: Towards an Inclusive Arts Education, K. Hatton (ed), Trentham Books, London, pp. 138-152.
 • Broadhead S. (2017), All I want to do is make things: class, men and art and design higher edu¬cation, “Journal of Widening Participation and Lifelong Learning”, Vol. 19 (2), pp. 47-62.
 • Broadhead S., Gregson M. (2018), Practical wisdom and democratic education: phronesis, art and non-traditional students, Palgrave MacMillan, Cham.
 • Burke P.J. (2002), Accessing education: Effectively widening participation, Trentham, Stoke on Trent.
 • Burke P.J. (2006), Men accessing education: gendered aspirations, “British Educational Research Journal”, Vol. 32 (5), pp. 719-733.
 • Busher H., James N., Suttill B. (2012), Opening doors to higher education: Access students’ learn¬ing transitions, “University of Leicester”, http://www.academia.edu/451300/, 27.08.2013.
 • Butler-Kisber L. (2010), Qualitative inquiry: thematic, narrative and arts-informed perspectives, Sage, London.
 • Byrom T. (2010), The dream of social flying: widening participation in higher education, LAP Lambert Academic Publishers, Saarbrücken.
 • Caine V., Estefan A., Clandinin D.J. (2013), A return to methodological commitment: Reflections on narrative inquiry, “Scandinavian Journal of Educational Research”, Vol. 57 (6), pp. 574-586.
 • Carter B. (2008), ‘Good’ and ‘bad’ stories: Decisive moments, ‘shock and awe’ and being moral, “Journal of Clinical Nursing”, Vol. 17 (8), pp. 1063-1070.
 • Chase S. (2005), Narrative inquiry: multiple lenses, approaches, voices, in: The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, N. Denzin, Y. Lincoln (eds) Thousand Oaks, CA, pp. 651-80.
 • Clandinin D.J. and Connelly F.M. (2004), Narrative inquiry: experience and story in qualitative research, Jossey Bass, San Francisco.
 • Clandinin D.J., Murphy M.S., Huber J., Orr A.M. (2009), Negotiating narrative inquiries: living in a tension-filled midst, “The Journal of Educational Research”, Vol. 103 (2), pp. 81-90.
 • Crocket K. (2014), Ethics and practices of re-presentation: witnessing self and other, “Counselling and Psychotherapy Research”, Vol. 14 (2), pp. 154-161.
 • Duckworth V. (2014), Learning trajectories, violence and empowerment amongst adult basic skills learners, Routledge, New York.
 • Fragoso A., Goncalves T., Ribeiro M., Monteiro R., Quintas H., Bago H., Fonseca H., Santos L. (2013), The transition of mature students to higher education: Challenging traditional concepts?, “Studies in the Education of Adults”, Vol. 45 (1), pp. 67-81.
 • Gamble J. (2004), Retrieving the General from the Particular, in: Reading Bernstein, Researching Bernstein, B. Davies, A. Morais and J. Muller (eds), Routledge, London, pp. 189-203.
 • Giddens A. (1991), Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age, Polity Press, Cambridge.
 • Hudson C. (2009), Art from the heart: the perceptions of students from widening participation backgrounds of progression to and through HE art and design, National Arts Learning Net¬work, London.
 • Hussey T., Smith P. (2010), Transitions in higher education, “Innovations in Education and Teaching International”, Vol. 47 (2), pp. 155-164.
 • Independent Commission on Fees (2013), Analysis of University Applications for 2013/2014 Admissions, http://www.suttontrust.com/public/documents/icof-report-sep-2013.pdf, 19.09.2013.
 • MacDonald C. and Stratta E. (1998), Academic work, gender and subjectivity: mature non-standard entrants in higher education, “Studies in the Education of Adults”, Vol. 30 (1), pp. 67-79.
 • McGivney V. (1999), Excluded men: men who are missing from education and training, National Institute of Adult Continuing Education, Leicester.
 • Morais A., Neves I. (2016), Vertical discourses and science education: Analyzing conceptual demand of educational texts, in: Pedagogic rights and Democratic Education: Bernsteinian Explorations of Curriculum, Pedagogy and Assessment, P. Vitale, B. Exley (eds), Routledge, London, pp. 174-191.
 • Morieson L., Carlin D., Clarke B., Lukas K., Wilson R. (2013), Belonging in education: lessons from belonging project, “The International Journal of the First Year in Higher Education”, Vol. 4 (2), pp. 87-96.
 • Parry G. (1996), Access education 1973-1994: From second chance to third wave, “Journal of Ac¬cess Studies”, Vol. 11 (1), pp. 10-33.
 • Pascall G., Cox R. (1993), Education and domesticity, “Gender and Education”, Vol. 5 (1), pp. 17-35.
 • Penketh C., Goddard G. (2008), Students in transition: mature women students moving from foundation degree to honours level 6, “Research in Post-Compulsory Education”, Vol. 13 (3), pp. 315-327.
 • Reay, D. (2002), Class, authenticity and the transition to higher education for mature students, “The Sociological Review”, Vol. 50 (3), pp. 398-418.
 • Ricoeur P. (1994), Oneself as another, University of Chicago Press, Chicago.
 • Sadovnik A.R. (2001), Basil Bernstein (1924-2000), “Prospects”, Vol. 31 (4), pp. 607-620.
 • Sullivan G. (2006), Arts-based research in art education, “Studies in Art Education”, Vol. 48 (1), pp. 19-35.
 • Wakeford N. (1993), Beyond Educating Rita: mature students and Access courses, “Oxford Review of Education”, Vol. 19 (2), pp. 217-230.
 • Zhao K., Biesta G.J. (2008), Lifelong learning, identity and the moral dimension: The “reflexive project of the self” revisited, “38th Annual SCUTREA Conference”, http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/172495.pdf, pp. 558-565; 18.07.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f8b638d-0888-4600-b9ed-0eb673f2e899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.