PL EN


2013 | 10 | 203-239
Article title

Modelowanie systemów autonomicznych i optymalizacja ich sposobów na przetrwanie

Authors
Content
Title variants
EN
Modeling of Autonomous Systems and Optimization of Their Survival Strategies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozważa się problemy systemowe: najmniejszej „czarnej skrzynki” oraz najmniejszego systemu autonomicznego w sensie Mariana Mazura. Przedstawia się pewne konsekwencje biologiczne. Przy użyciu uogólnienia Mazurowskiego pojęcia autonomu rozważa się proste ilościowe aspekty łączenia i optymalizacji działania takich układów. Następnie przedstawia się podstawowe strategie energetyczne organizmów żywych, zapobiegające degeneracji ich materii: rozbudowę, transformację struktury oraz odrzucanie zużytego tworzywa.
EN
The problems of: a minimal „black box” and a minimal autonomous system (a concept proposed by Marian Mazur) are considered. Some biological implications are considered, too. A generalization of the autonomous system is used to present simple quantitative aspects of joining and optimization of functioning of such systems. Basic energetic strategies employed by organisms to prevent degeneration of their bodies are listed: extension, transformation of structure, rejecting worn out body parts.
Year
Volume
10
Pages
203-239
Physical description
Contributors
 • Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowie
References
 • Marian MAZUR, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 • Maciej WĘGRZYN, „Zagadnienie minimalnego autonomu”, Problemy Genezy 2007, t. XV, nr 1-2 (215-216), s. 43-50.
 • Alfred KUHN, The Logic of Social Systems: A Unified, Deductive, System-Based Approach to Social Science, Jossey-Bass, San Francisco 1974.
 • Arkadiusz H. PIEKARA, Nowe oblicze optyki, PWN, Warszawa 1976.
 • Henryk WIŚNIEWSKI, Biologia z higieną i ochroną środowiska, AGMEN, Warszawa 1997.
 • Marian MAZUR, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, WN-T, Warszawa 1966.
 • Rudolf KLIMEK et al., Rak — nowotwory a choroby nowotworowe, Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2006.
 • Marian WNUK, Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Robert PIOTROWSKI, „Filozoficzne założenia cybernetyki”, Peculiarity of Man 2012, nr 16, s. 144.
 • Maciej WĘGRZYN, „Cybernetyczne przyczyny powstawania konfliktów w ramach cywilizacji europejskiej”, Peculiarity of Man 2012, nr 16, s. 151.
 • Marian MAZUR, Jakościowa teoria informacji, WN-T, Warszawa 1970.
 • Jerzy LECHOWSKI, „Analiza możliwości modelowania elektrycznego przepływu informacji w środowisku”, Postępy Cybernetyki 1983, t. 6, z. 3, s. 17-39.
 • Józef KOSSECKI, Cybernetyka społeczna, wyd. 2., PWN, Warszawa 1981.
 • Zbigniew JETHON et al., Normy fizjologiczno-higieniczne w medycynie przemysłowej, PZWL, Warszawa 1982.
 • Stanisław LEM, „Ananke”, w: Stanisław LEM, Opowieści o pilocie Pirxie, wyd. 2., Czytelnik, Warszawa 1973, s. 421-490.
 • Adam LECH, „Charakter drzew”, Przegląd Techniczny 1985, nr 8 (4125), s. 25.
 • Selig HECHT, „Energy and Vision”, American Scientist 1944, vol. 32, no. 3, s. 159-177.
 • Ryszard TADEUSIEWICZ, „Badanie właściwości układów samodzielnych współdziałających ze stochastycznie zmiennym środowiskiem”, Postępy Cybernetyki 1979, t. 2, z. 4, s. 21-30.
 • Marian MAZUR, „Pojęcie systemu i rygory jego stosowania”, Postępy Cybernetyki 1987, t. 10, z. 2, s. 25.
 • Henryk ALTSZULER, Algorytm wynalazku, przeł. Henryk Nowosad, wyd. 2., Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Marian MAZUR, Zachowanie, maszynopis, §34; ftp://ftp.autonom.edu.pl/.
 • Adam LECH, „Regulacja liczebności strzygoni choinówki — model cybernetyczny”, Notatnik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa 1991, nr 2, s. 1-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f8d3b9c-6acc-4496-9a17-a9fffc13f24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.