PL EN


2017 | 14 | 289-297
Article title

OPINIONS OF PARENTS AND CHILDREN ON CAUSES OF PEER REJECTION OF YOUNG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Content
Title variants
PL
PRZYCZYNY ODRZUCENIA RÓWIEŚNICZEGO DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W OPINII RODZICÓW I UCZNIÓW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of the research conducted in school year 2014/2015 among young primary school children and their parents was to collect information about reasons of peer rejection and to learn how to support the ones being rejected. Escaping being labelled as a rejected child is very hard, especially if this situation goes on for a long time. It requires exceptional effort and particularly favourable changes in a group. It is possible only through special educational interventions (Urban, 2012) and high engagement of parents.
PL
Celem badań sondażowych w roku szkolnym 2014/2015, przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów klas początkowych, było uzyskanie informacji dotyczących przyczyn odrzucenia dziecka przez grupę rówieśniczą oraz wyznaczenie kierunków jego wsparcia społecznego. Pozbycie się etykiety dziecka odrzuconego jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli taka sytuacja utrzymuje się długo. Wymaga to z jego strony nadzwyczajnych wysiłków oraz wyjątkowo korzystnych zmian w obrębie całej grupy. Jest to możliwe jedynie dzięki specjalnym interwencjom wychowawczym (Urban, 2012) i zaangażowanej postawie rodziców.
Year
Issue
14
Pages
289-297
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Ambroziak, W. and Kieszkowska, A. (2012). Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cracow.
 • Beane, A.L. (2009). Bullying Prevention for Schools. New Jersey.
 • Bierman, K.L. (2004). Peer rejection. Developmental processes and intervention strategies. New York.
 • Bierman, K.L., Smoot, D.L. and Aumiller, K. (1993). Characteristics of aggressive–rejected, aggressive (nonrejected), and rejected (nonaggressive) boys. Child Development, 64.
 • Chodkowska, M. (2004). Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. Warsaw.
 • Coie, J.D. Dodge, K.A. and Kupersmidt, J.B. (1990). Peer group behaviour and social status. In Asher S.R. and Coie J.D. (ed.), Peer rejection in childhood, Cambridge.
 • Deptuła, M. (2007). Dzieci odrzucane przez rówieśników. Remedium, 6.
 • Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze: profilaktyka i terapia. Warsaw.
 • Enderlein, O. (2001). Duże dzieci. Kielce.
 • Kita, S. (2015). Nauczyciel w obliczu odrzucenia rówieśniczego w klasie. Szkolne działania interwencyjne. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 24.
 • Kosiorek, M. (2010). Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnością. In Hirszel K., Szczepanik, R., Zbonikowski, A. and Modrzejewska, D. (ed.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warsaw.
 • Kulawska, E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą. Seminare, 33.
 • Ladd, G. W. and Troop-Gordon, W. (2003). The Role of Chronic Peer Difficulties in the Development of Children’s Psychological Adjustment Problems. Child Development, 24.
 • Łobocki, M. (1985). Wychowanie w klasie szkolnej. Warsaw.
 • Musialska, K. (2011). Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Cracow.
 • Niebrzydowski, L. (1979). O potrzebie kontaktu emocjonalnego dziecka. Wychowanie Przedszkolne, 11.
 • Polak, K. (2010). Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych. In Borecka-Biernat, D. (ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?. Warsaw.
 • Schaffer, H. R. (2006). Rozwój społeczny, dzieciństwo i młodość. Cracow.
 • Świderska, M. (2010). Społeczna defaworyzacja otyłości. In Hirszel K., Szczepanik, R., Zbonikowski, A. and Modrzejewska, D. (eds.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warsaw.
 • Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin.
 • Urban, B. (2009). Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilaktyki przestępczości gwałtownej. Probacja, 1.
 • Urban, B. (2012). Zachowania dewiacyjne młodzieży. In Ambroziak, A. i Kieszkowska, A. (eds.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cracow.
 • Winiarski, M. (2010). Grupa rówieśnicza. W Pilch, T. (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warsaw.
 • Wilczyńska, S. (2015). Przyczyny odrzucenia dziecka przez grupę w edukacji wczesnoszkolnej (Bachelor Thesis). Bydgoszcz: Instytut Pedagogiki UKW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f8e5e90-e0a1-4ec4-8a57-98ab23ec56d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.