Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 | 104 - 126

Article title

Jugosławia 1999, Irak 2003. Obraz wojny w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych

Content

Title variants

EN
Yugoslavia in 1999, Iraq in 2003. The Image of War in History Textbooks for Upper Secondary Schools

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęta została problematyka współczesnego dyskursu dotyczącego wojny na przykładzie fragmentów podręczników do nauczania historii dotyczących bombardowań Jugosławii w 1999 roku oraz inwazji na Irak w 2003 r. Przedstawiane w nich wydarzenia i procesy historyczne często są interpretowane w sposób zideologizowany, za pomocą narracji propagowanych przez zaangażowane w te konflikty państwa zachodnie. Sposób prezentacji problematyki wskazuje, że źródłem informacji dla autorów podręczników są raczej środki masowego przekazu niż publikacje naukowe. Autor wskazuje, jak dominujące medialne schematy narracyjne przenikają do programów nauczania historii oraz jak kształtują społeczne wyobrażenia dotyczące wojny.
EN
The paper brings up the issue of contemporary discourse of war by analyzing fragments of history textbook regarding bombardment of Yugoslavia in 1999 and invasion of Iraq in 2003. Historical events and processes are often presented there in ideological way, using narratives propagated by involved in these operations western governments. The way of these presentations suggest the authors have relied mainly on mass media rather than scientific publications. The article researches how the popular media-based narratives penetrate the school curriculums and create social imaginations of war.

Contributors

 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego AURELUS Kraków 1997.
 • Edwards D., Cromwell D., Guardians of power. The myth of liberal media, Pluto Press London 2006.
 • Bjelić D. I., Savić O., Balkan kao metafora: između glabalizacije i fragmentacije, Beogradski Krug, Beograd 2003.
 • Brzozowski A, Szczepański G., Ku współczesności, Dzieje najnowsze 1918-2006, Stentor Warszawa 2012, zakres podstawowy, (537/2012).
 • Burda B., Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., Historia 3, Historia najnowsza, Operon Gdynia 2009, zakres podstawowy, (247/03).
 • Burda B., Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., Historia 3, historia najnowsza, Operon Gdynia 2003, zakres rozszerzony, (27/04).
 • Choinska-Mika J., Skibonski P., Szlanta P., Zielińska K., Historia, Poznać zrozumieć, WSiP Warszawa 2009, zakres podstawowy, (22/09/S).
 • Chomsky N., A new generation draws the line. Kosovo, East Timor and the standards of the West, Verso, London, New York 2000.
 • Chomsky N, Harman E.S., Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, Vintage 1994 (1988).
 • van Dijk T. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
 • Dolecki R., Gutowski K., Smolenski J., Po prostu historia, WSiP Warszawa 2012, zakres podstawowy, (558/2012).
 • Doubt K. Sociologija nakon Bosne, Buybook Sarajevo 2003.
 • Duszak A., Fairclough N. (red.), Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, UNIVERSITAS Kraków 2008.
 • Dyskurs w perspektywie akademickiej. Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu 3-5 kwietnia 2009 r., Mińsk, Bialoruś, Mińsk BGU 2010.
 • Gładysz M., Historia III czasy współczesne, GWO Gdańsk 2010, zakres podstawowy i rozszerzony, (1/05).
 • Foucault M., Porządek dyskursu, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
 • Ignatieff M., The warrior’s honor. Ethnic war and the modern conscience, Chatto & Windus, London 1998.
 • Ignatieff M., Homage to Bosnia, New York Review of Books, April 21 1994.
 • Jarecka U., Nikczemny wojownik na słusznej wojnie, Wydawnictwo Trio Warszawa 2009.
 • Jarecka U., Propaganda wizualna słusznej wojny, Wydawnictwo IFIS PAN 2008.
 • Judah T., Kosovo War and Revenge, Yale University Press 2000.
 • Judah T., The Serbs. History, Myths and the Destruction of Yugoslavia, Yale University Press 1998.
 • Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M. (red.), Ideologie w słowach i obrazach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Kowalski M.A., Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
 • Kozłowska Z., Unger I., Zając S., Historia, Poznajemy przeszłość, SOP Toruń 2012, zakres podstawowy), (546/2012) .
 • Kozłowska Z., Unger I., Unger P., Zając S., Historia 3, Poznajemy przeszłość, SOP Toruń 2007, zakres podstawowy, (42/04).
 • Kozłowska Z., Unger I., Unger P., Zając S., Historia 3, Poznajemy przeszłość, SOP Toruń 2004, zakres rozszerzony, (27/04).
 • Kunczik M., Zipfel A., Wstęp do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Wyd. Nauk. „Scholar”, Warszawa 2000.
 • Kuźniar R., Polityka isiła, Warszawa 2005.
 • Lakoff G., Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 • Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006.
 • Pisarek W., Nowa Retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.
 • Przybyliński M., Historia, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś, wyd. Stentor Warszawa 2009, poziom rozszerzony i podstawowy, (109/08).
 • Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia dla maturzysty, Wiek XX, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, zakres rozszerzony, (140/04).
 • Rasiński L. (red), Język, dyskurs, Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Roszak S., Klaczkow J., Poznać przeszłość. Wiek XX, Nowa Era Warszawa 2012, zakres podstawowy, (525/2012).
 • Stola D., Historia Podręcznik klasa III, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2009, zakres podstawowy, (63/09/S).
 • Śniegocki R., Historia, Burzliwy wiek XX, Nowa Era Warszawa 2010, zakres podstawowy i rozszerzony, (179/04).
 • Ustrzycki J., Ciekawi świata, Historia, Operon Warszawa 2012, zakres podstawowy, (506/2012).
 • Warszawski D., Obrona poczty Sarajewskiej, wyd. Pruszyński is-ka, Warszawa 1995.
 • Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 • Zając S., Teraz Historia, SOP Toruń 2012, zakres podstawowy, (555/2012).
 • Woodward B., Plan ataku, Magnum, 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f928902-9f38-4edd-9ed9-42c96868d006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.