PL EN


2010 | LXXXII (82) | 81-106
Article title

Organizacyjno-prawne przekształcenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach reformy ubezpieczeń społecznych z 1998 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Legal and organizational transformation of the social Security Institution Within the social insurance reform from 1998
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since the beginning of 1999 a fundamental reorganization of the social security system was introduced, which has substantially changed the existing mechanisms of its functioning. Within this reform a situation of the main social security performer, The Social Security Institution, had undergone a great changement in executive as well as organizational and legal form. As a consequence of the above mentioned rarely commented on and considered outcomes have appeared and determined further functioning of the Institution. Filling this gap, hereby the author takes upon a subject of the transformation of The Social Security Institution into the state administration body, equipped with legal personality, as well as issues related to the “transfer” of the employees of the state administration into the new unit, and endowment of the newly formed entity with possessions. He also does not leave unmentioned the subject of the liability and legal responsibility for the predecessor. The situation of the Institution as a legal successor of social insurance institutions, operating sine 1950, and as a successor of the further organizational units competent in the matters of pensions and annuities was also discussed. The author analyzes the organizationally and legally transformed institution, and puts a big emphasis on its legal status as a legal personality, introducing a conclusion by mentioning that the Social Security Institution is primarily a state organization unit and only then a legal personality and that its dualistic character can favourably affect the fulfillment of its statutory assigned tasks.
Year
Volume
Pages
81-106
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994.
 • Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 8, Warszawa 2007.
 • Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości – Komentarz, Kraków 1995.
 • Ignatowicz J., Zmiany wprowadzone do księgi I kodeksu cywilnego przez nowelę z 28 lipca 1990 r., Przegląd Sądowy 1991, nr 1-2.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003.
 • Jończyk J., ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych w: Problemy ubezpieczeń społecznych w 70-lecie istnienia ZUS, pod kier. U. Jackowiak i A. Malaki, Wrocław 2004.
 • Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003.
 • Kosikowski C., Finanse publiczne – komentarz, Warszawa 2007.
 • Kulesza M., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojęcia, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego 2000, nr 10.
 • Łętowska E., Glosa do wyroku NSA w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2001 r., II SA/Gd 2869/00, OSP 2002, nr 4, poz. 53.
 • Modzelewski W. (red. nauk.), Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2002.
 • Pisarczyk Ł., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002.
 • Pisarczyk Ł., Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – wybrane problemy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, nr 5.
 • Sanetra W., W poszukiwaniu nowej aksjologii ubezpieczeń społecznych, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, nr 3.
 • Szachułowicz J., Własność publiczna: powstanie, przekształcanie, funkcje, zarządzanie, Warszawa 2000.
 • Tomanek A., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002.
 • Tomeš I., Reformy społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej na progu XXI wieku [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
 • Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005.
 • Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń-Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f9d673f-935e-4cc7-ad4f-0b53b4581fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.