PL EN


2016 | 2 | 99-117
Article title

Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki

Authors
Content
Title variants
EN
A cable‑car railway to Kasprowy Wierch as a source of arguments and a contribution to future development of tourism
RU
Канатная дорога на Каспровый Верх как источник споров и перспектива развития туризма
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The increasing interest in the writings of the forgotten Polish emigrant Andrzej Bobkowski (1913—1961) caused that it is worth to present his publication devoted to an extremely fast building of a cable‑car railway from Zakopane—Kuźnice to Kasprowy Wierch. The article entitled “The overhead tunnel and not [fictional] Kellerman tunnel” between Europa and America under Atlantic Ocean was written in 1958 for the emigration Radio “Free Europe” in Munich on the 25th anniversary of the opening of this railway and published in Poland in 1987. The construction of this cable‑car railway (built in 1935—1936) was mentioned several times in the letters of Andrzej Bobkowski to his uncle Alexander Bobkowski (1886—1966), who was the vice‑Minister of Transport. Aleksander Bobkowski had the idea of this cable‑car railway and personally supervised its construction. The construction of this railway was considered “a scandal” and divided the scientists and the public into two opposite camps: one for preserving nature in Tatra Mountains and the other for the construction of the cable‑car railway. The fact of building this railway was usually presented only from the point of view of preservation of nature who criticized the enterprise. Therefore it seems worth to present the arguments from the article of A. Bobkowski from 1958 for construction of the cable‑car railway. Andrzej Bobkowski was able to foresee the future tendency for mass‑tourism and skiing and its value for the development of Zakopane.
RU
В связи с увеличивающимся интересом к творчеству забытого польского эмигранта Анджея Бобковского (1913—1961) стоит представить его публикацию на тему чрезвычайно быстрого построения канатной дороги от Закопане‑Кузнице на Каспровый Верх. Статья Воздушный тоннель, но не Келлермана! между Европой и Америкой под Атлантическим океаном была написана в 1958 г. для радио «Свободная Европа» в Мюнхене на 25‑ю годовщину открытия этой канатной дороги построенной в 1935—1936 гг., а опубликована в Польше в 1987 г. Стройка этой канатной дороги упоминается несколько раз в письмах Анджея Бобковского до Александра Бобковского (1886—1966), который был вице‑министром транспорта, инициатором проекта, а также осуществлял над ним надзор. Предприятие считалось скандалом. Оно разделило ученых и общество на две противоположные группы: сторонников охраны природы в Татрах и сторонников построения канатной дороги. Чаще всего стройку оценивалось только с точки зрения охраны природы и критиковалось. Поэтому стоить привести аргументы А. Бобковского с 1958 г. за построением канатной дороги. А. Бобковский предвидел будущую тенденцию развития массового туризма и лыжного спорта и их значение для Закопане.
Year
Issue
2
Pages
99-117
Physical description
Contributors
 • Członek Rady Naukowej „Prawo i Środowisko”
References
 • Bobek Ł.: Chcą budować tunel narciarski na Kasprowym Wierchu. „Kurier Lubelski”, 29.12.2015.
 • Bobek Ł.: Raport NIK. Kasprowy Wierch. Zakopane straciło kontrolę nad PKL. „Gazeta Krakowska”, 12.03.2016.
 • Bobkowski A.: Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940—1961. Podała do druku i oprac. J. Podolska. Warszawa 2013.
 • Bobkowski A.: Napowietrzny „tunel”, ale nie Kellermana! Oprac. P. Kądziela. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 7—8, s. 43—54.
 • Chlipała B., Hibner J.: Kolejka na Kasprowy Wierch w oczach turystów. [Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Lublin, 28—29 listopada 2013 r.].
 • Flach J.: O kolejce sprzed pół wieku. Fragmenty tekstu napisanego na 25‑lecie kolejki do druku przygotował Apoloniusz Raj wa. 1961. „Tygodnik Podhalański”, 24.03.2011.
 • Kapuściński R.: Pismo do Janusza Zaleskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody TPN (Prez/527/2010). Warszawa, 4 marca 2010 r. W: Sprawozdanie z działalności Ligi Ochrony Przyrody w latach 2008—2013. Warszawa2013, zał. 6.
 • Kolbuszewski J.: Ochrona przyrody a kultura. Wrocław 1992.
 • Kuraś B.: Plan: odzyskać Kasprowy Wierch. „Gazeta Wyborcza”, 29.12.2015.
 • Leńkowa A.: Dzieje Ligi Ochrony Przyrody w Polsce. Warszawa 1968.
 • Osiński P.: Kolejka na Kasprowy Wierch. Najbardziej kontrowersyjna inwestycja w Polsce? http://superbiz.se.pl/wiadomosci‑biz/kolejka‑na‑kasprowy‑wierch‑najbardziej‑kontrowersyjna‑inwestycja‑w‑polsce_878304.html [dostęp: 16.12.2016].
 • Podolska J.: Wstęp. W: Bobkowski A.: Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940—1961. Warszawa2013, s. 7—30; oraz przypisy do Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940—1961. przedruki: [Z notą S.A. Kowalczyka]. „Regiony” 1991, nr 3, s. 139—145; Bobkowski A.:Szkice i opowiadania. Warszawa 1994, s. 72—82, fragment ogłosiła „Gazeta Wyborcza”, 15/16.12.2007, nr 293, s. 18; Bobkowski A.: Napowietrzny „tunel”, ale nie Kellermana!W: Ikkos i Sotion oraz inne szkice. Zebrał i oprac. P. Kądziela. Warszawa 2009, s. 187—202;
 • Bobkowski A.: Aneks Napowietrzny „tunel”, ale nie Kellermana! W: Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940—1961. Podała do druku i oprac. J. Podolska. Warszawa 2013.
 • Ptak J.: Z kart historii kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Tatry na starej fotografii. 2010. http://www.jacekptak.nazwa.pl/kasprowy.html [dostęp: 5.11.2013].
 • Raabe E.: Kolejki linowe. Warszawa 1936.
 • Radecki W.: Zarys historii prawnej ochrony przyrody w Polsce. W: Prawne formy ochrony przyrody. Red. J. Sommer. Warszawa 1990.
 • Skawi ński P.: Pismo do Janusza Zaleskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody TPN (Znak Spr.D_06.03.10). Zakopane, 9 marca 2010 r. W: Sprawozdanie z działalności Ligi Ochrony Przyrody w latach 2008—2013. Warszawa 2013, zał. 7.
 • Symonides E.: Ochrona przyrody. Warszawa 2007.
 • Szatkowski W.: Aleksander Bobkowski „Bob” — twórca kolejki na Kasprowy Wierch, 8 lipiec 2009 r. http://www.naszkasprowy.pl/ [dostęp: 1.12.2013].
 • Szatkowski W.: Hej kolejka, kolejka… rzecz o powstaniu i początkach kolejki na Kasprowy Wierch, 7 luty 2008 r. http://www.naszkasprowy.pl/ [dostęp: 21.11.2013].
 • Szkatulski H.: Ucywilizować Tatry — próba oceny działalności Bobkowskiego. http://natatry.pl/artykuly/ucywilizowa%C4%87‑tatry[dostęp: 1.12.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f9de859-c284-440a-a541-eca41b97cf94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.