PL EN


2017 | 473 | 27-36
Article title

Konkurencyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój potrzeb turystycznych wywołuje adekwatny wzrost podaży turystycznej. Występujące jednocześnie przemiany struktury gospodarczej kraju, w tym proces deindustrializacji, sprawiają, że rośnie ranga społeczno-ekonomiczna turystyki. Turystyka podlega coraz bardziej regułom rynkowym „rządzącym” innymi działami gospodarki. Wpływ turystyki na rozwój lokalny i regionalny sprawia, że poszczególne miejsca docelowe coraz intensywniej zabiegają o turystę i jego pieniądze. Celem artykułu jest zbadanie, na podstawie wybranych wskaźników, konkurencyjności turystycznej województwa kujawsko- -pomorskiego. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o obiektywne cechy, np. liczba miejsc noclegowych, liczba turystów odwiedzających muzea czy liczba zabytków materialnych określonej rangi. Wyniki zostaną skonfrontowane z subiektywnymi ocenami województwa uzyskanymi z monitoringu ruchu turystycznego w kujawsko-pomorskim przeprowadzonego w latach 2009, 2010 i 2015.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f9e9fd5-fc8f-4828-bf61-9a93cd06f27b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.