PL EN


2014 | 57 | 195-206
Article title

Źródła krajoznawstwa polskiego

Content
Title variants
EN
Sources in Polish sightseeing
RU
Источники польского краеведения
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zostało zarejestrowane w 1906 r. Było pierwszą organizacją krajoznawczą i turystyczną utworzoną w zaborze rosyjskim. Artykuł przybliża działalność tego historycznego stowarzyszenia, które przez wiele lat, w trudnych warunkach społecznych i politycznych stało na straży wartości stanowiących centrum kultury polskiej, dbało o ochronę dziedzictwa narodowego oraz integrowało społeczeństwo polskie. Poprzez podejmowane inicjatywy społeczne, działalność wydawniczą, odwołania do najcenniejszych symboli narodowych, PTK jednoczyło Polaków, czyniąc krajoznawstwo jednym z podstawowych elementów tożsamości narodowej.
EN
The Polish Sightseeing Society was registered in 1906. It was the first tourist and sightseeing organisation created in the Russian Partition. The article outlines the activities of this historical society, which for many years, in difficult social and political conditions, guarded values that form the basis of Polish culture, acted to protect the national heritage, and integrated Polish society. By means of social initiatives, publishing activities, and referring to the most valued national symbols, the Polish Sightseeing Society unified the Poles, making sightseeing one of the fundamental elements of national identity.
RU
Польское Краеведческое Общество было регистрировано в 1906 г. Это была первая краеведческая и туристическая организация создана на захваченной Россией территории Польши. Статья приближает деятельность этого исторического общества, которое в течение долгих лет, работая в трудных общественных и политических условиях, заботилось о ценностях являющихся сущностью польской культуры, о национальном наследии, а также об интеграции польского общества. Благодаря общественным инициативам, издательской деятельности и использованию национальных символов, Польское Краеведческое Общество объединило поляков, а краеведение стало одним из основных элементов национальной тождественности.
Keywords
Year
Volume
57
Pages
195-206
Physical description
Contributors
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fa8830c-c7e5-410c-a7a7-65fac5ce0bca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.