PL EN


Journal
2015 | 157/1 | 145-165
Article title

Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne – między darem a towarem

Content
Title variants
EN
Inter-organizational awards – between gift and commodity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zajmuje się zjawiskiem nagród przyznawanych podmiotom znajdującym się poza strukturą organizacyjną organizacji przyznającej nagrodę. Formułowana jest definicja tego zjawiska oraz proponowana rama analityczna składająca się z czterech wymiarów. Pozwala to na identyfikację różnych typów nagród opartą na cechach nagrody jako takiej, niezależnie od rzeczywistości, w której nagroda funkcjonuje (np. nagrody literackie, nagrody w obszarze jakości). Następnie, na podstawie studium przypadku z branży motoryzacyjnej, sformułowana została propozycja teoretyczna głosząca, iż postrzegany obiektywizm jest jedną z konstytutywnych cech nagrody. Odgrywanie obiektywizmu okazuje się tym, co odróżnia proces przyznawania nagrody od wymiany darów i transakcji rynkowych.
EN
The article discusses phenomenon of awards functioning outside boundaries of one organization. A definition of outside-organizational awards has been formulated and a framework of four dimensions of awards has been developed. The framework allows researchers identify diverse types of awards based on awards-characteristic features not on the realm in which a particular awards function (e.g. literary awards, quality awards, etc.). Finally, based on case study from automotive industry, a theoretical proposition has been offered. According to the proposition, perceived objectivity of an award is one of the constitutive characteristics of awards in general. The fact that award givers highlight the objectivity in awardees selection process makes an awarding process distinct from gift giving and market transaction.
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
References
 • Alvesson, M. i D. Kärreman. 2004. Interfaces of control. Technocratic and socio-ideological control in a global management consultancy fi rm. „Accounting, Organizations and Society”, 29(3): 423–44.
 • Anand, N. i M. R. Watson. 2004. Tournament rituals in the evolution of fields: The case of the Grammy Awards. „The Academy of Management Journal”, 47: 59–80.
 • Anand, N. i B. C. Jones. 2008. Tournament rituals, category dynamics, and field configuration: The case of the Booker Prize. „Journal of Management Studies”, 45(6): 1036–1060.
 • Bauman, R. 1986. Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bell, Catherine. 1997. Ritual: Perspectives and Dimensions: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press.
 • Bell, Daniel. 1970. Meritocracy and equality. „Public Interest”, Fall: 29–68.
 • Caglio, A. i A. Ditillo. 2008. A review and discussion of management control in inter-firm relationships: Achievements and future directions. „Accounting, Organizations and Society”, 33(7): 865–98.
 • Carlson, M. A. 2007. Performans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czakon, W. 2011. Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. „Przegląd Organizacji”, 11: 5.
 • Davis, G. F. i C. Marquis. 2005. Prospects for organization theory in the early twenty-first century: Institutional fields and mechanisms. „Organization Science”, 16(4): 332–43.
 • Dean, D. H. 1999. Brand endorsement, popularity, and event sponsorship as advertising cues affecting consumer pre-purchase attitudes. „Journal of Advertising”, 28(3): 1–12.
 • Diamond, S. J. 1989. Car Satisfaction Ratings – How Do They Rate? „Los Angeles Times”, 29 września.
 • DiMaggio, P. J. i W. Powell. 2006. Nowe spojrzenie na ‘Żelazną Klatkę’: Instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych. W: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, s. 600–612. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • English, J. F. 2013. Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Frey, B. S. i S. Neckermann. 2009. Awards: a veiw from economics. W: G. Brennan, G. Eusepi (ed.). The Economics of Ethics and the Ethics of Economics. Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Frynas, J. G., K. Mellahi i G. A. Pigman. 2006. First mover advantages in international business and firm-specific political resources. „Strategic Management Journal”, 27(4): 321–45.
 • Gemser, G., M. Leenders i N. M. Wijnberg. 2008. Why some awards are more eff ective signals of quality than others: a study of movie awards. „Journal of Management”, 34(1): 25–54.
 • Godelier, M. i M. Höff ner. 2010. Zagadka daru. Krakó w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-lońskiego.
 • Goody, J. 1977. Against ritual: Loosely structured thoughts on a loosely defi ned topic. W: S. Falk Moore, B. G. Myerhoff (ed.), Secular Ritual, s. 25–35. Assen: Van Gorcum.
 • Hall, E. T. 2001. Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Hendricks, K. B. i V. R. Singhal. 1996. Quality awards and the market value of the firm: An empirical investigation. „Management Science”, 42(3): 415–36.
 • Laidlaw, J. 2000. A free gift makes no friends. „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 6(4): 617–34.
 • Latusek-Jurczak, D. 2011. Zarządzanie międzyorganizacyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Lewis, M. 1993. The Culture of Inequality. Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Mauss, M. 2001. Szkic o darze. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • McNamee, S. J. i R. K. Miller. 2009. The Meritocracy Myth. Lanham: Rowman & Littlefield.
 • Meier, B. 1990. Consumer’s world; A car is rated most trouble-free, but how good is that? „The New York Times”, 13 października.
 • Oliver, A. i K. Montgomery. 2008. Using fi eld-configuring events for sense-making: A cognitive network approach. „Journal of Management Studies”, 45(6): 1147–67.
 • Parry, J. 1980. Ghosts, greed and sin: The occupational identity of the benares funeral priests. „Man”, 15(1): 88–111.
 • Peterson, R. A., W. R. Wilson i S. P. Brown. 1992. Effects of advertised customer satisfaction claims on consumer attitudes and purchase intention. „Journal of Advertising Research”, 32(2): 34–40.
 • Sułkowski, Ł. i Zawadzki, M. (red.). 2014. Krytyczny nurt zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Trice, H. M. i J. M. Beyer. 1984. Studying organizational cultures through rites and ceremonials. „The Academy of Management Review”, 9(4): 653–69.
 • Obłój, K. i Wąsowska, A. 2015. Studium przypadku. W: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.
 • Young, M. 1994. Meritocracy revisited. „Society”, 31(6): 87–89.
 • Zawadzki, M. 2014. Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fadc969-b924-4909-979e-cb0d5d949b0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.