PL EN


2017 | 3(12) | 73-83
Article title

Doświadczenie Krzyża w świadectwach poetyckich

Authors
Content
Title variants
EN
The experience of the Cross in poetic testimonies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays the cross themeappears in wideculturalcontext. It ischarasterized by enormousrichness of form and content. The cross is one of the oldestsymbols of humanity. However, todayitsoriginalmeaningseems to be forgotten. It isoftenseen as ornament, art work, religious symbol. Nevertheless, for manypeopleitisexpression of humanexperiencesmarked by stigma of suffering. The presentpaperisanattempt to catchtheseexperiences and show them by analysis of religiouspoetry. The imagery of cross insideitenablesus to getjust a little bit closer to the mysteryexperience in the poetry. Contemporarypoetry was considered by the prism of canonicmysticalpoetryexpressed in John’s of the cross poetry, whoseoutput was diligentlyanalyzed by Edith Stein and Karol Wojtyla (Pope John Paul II). Thatiswhyfollowing the path, in order to catch the deeperlayer of the meaning of the topic, the phenomenologicalinterpretation was used. Stein claimsthatthisintepretationmayallowus to empathize and catchthis, whatiselusive, whatisjustimpossible for humanunderstanding, but becomesanopportunityitself
Year
Issue
Pages
73-83
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001.
 • Droga krzyżowa XII [w:] Przez Krzyż. Wybór poezji religijnej, red. W. Zakrzewski, Lublin 1987.
 • Duchowość Krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, seria „Mistyka Chrześcijańska” 93, Warszawa 2009.
 • Fortunat W., Hymn ku czci Krzyża Świętego [w:] Muza chrześcijańska, t. 2, Kraków 1992.
 • Galarowicz J., Zbudować dom na skale (spotkanie Karola Wojtyły z mistyką św. Jana od Krzyża), „Znak” 1986, nr 7–8.
 • Grzegorczyk A., Filozofia światła Edyty Stein, Poznań 2004.
 • Grzegorczyk A., Ponad kulturami. Uniwersalizm Edyty Stein, Poznań 2010.
 • Ingarden I., Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka, A. Wajs, Warszaw 1994, s. 193.
 • Jan od Krzyża, św., Droga na Górę Karmel, Kraków 2001.
 • Jędraszewski M., Filozofia i modlitwa, red. J. Czapczyk, Poznań 2001.
 • Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000.
 • Krzyż [w:] Biblioteka Encyklopedii katolickiej, red. E. Kasjaniuk, Lublin 2011.
 • Leśniewska A., Rozkochana w Twoim krzyżu, Wrocław 2012.
 • Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1976.
 • Stein E., O zagadnieniu wczucia, przeł. D. Gierulanka, J. Gierula, Kraków 1988.
 • Stein E., Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża, przeł. I.J. Adamska, Kraków 1994.
 • Stinissen W., Noc jest mi światłem, wyd. II, Kraków 1997.
 • Wojtyła K., O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak” 1951, nr 1/27.
 • Wojtyła K., Świętego Jana od Krzyża nauki o wierze, red. C. Ritter, Lublin 2000.
 • Ziehr W., Krzyż – symbol i rzeczywistość, przeł. E. Jeleń, Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1faf26df-afa8-49e0-bb8c-10dd8026700f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.