PL EN


2016 | 19 | 203-207
Article title

Cena słońca w projektowaniu architektonicznym

Content
Title variants
EN
Value of the sun in architectural design
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym walorem inwestycji budowlanych jest optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – szacowane prawdopodobnymi efektami ekonomicznymi, możliwymi do osiągnięcia w planowanym czasie. Istotną barierę uzyskiwania satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych stanowią przepisy techniczne, dotyczące tzw. przesłaniania i zacieniania mieszkań przez projektowane obiekty, w zasięgu których znajdują się mieszkania. Pojawia się zatem problem wyceny wartości, jaką jest dopływ słońca do mieszkania, a więc cena słońca, którą trzeba zapłacić właścicielom mieszkań za częściowe lub całkowite zacienienie mieszkania, a więc obniżenie jego wartości, pozbawionej jednej z cech jakościowych. Przedstawiono własną metodę i oryginalny wzór obliczania ubytku wartości mieszkań całkowicie lub częściowo zacienionych.
EN
The primary economic quality of architectural design is the optimal use of space – estimated by the probable functional results, achievable within the scheduled time. There is a barier to achieving satisfactory investment results in the form of technical regulations regarding so called obscuring and shading of residential apartments by designer structures in whose vicinity such apartments are located. Owners of obscured apartments demand financial compensation from investors for partial of complete deprivation of sunlight, thereby reducing the value of an apartament. The refore, there is the issue of estimating the value of sunlight supply to the potentially shaded apartments, i.e. an arbitrarily specified price of sunlight. This report presents a metod and original formula for calculating the loss of value of apartments partially or completely deprived of sunlight.
Year
Issue
19
Pages
203-207
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – Wydział Architektury w Warszawie
References
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2015 r. poz.1422).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego(Dz. U. Nr 207,poz.2109 z późn. zm.).
  • Twarowski M., 1970,Słońce w architekturze,ARKADY,wyd.3, Warszawa.
  • Werner W., 2012,Proces inwestycyjny dla architektów, OWPW, wyd. 4,Warszawa.
  • Werner W., 2013, Ekonomika w projektowaniu architektonicznym, ARCHBUD,WSEIZ, Warszawa.
  • Werner W., 2015,Wycena ograniczenia nasłonecznienia nieruchomości, „Nieruchomości” C.H. Beck, Nr 4, ss. 39-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fb57aeb-d162-45a7-b896-cd8dcd3feb26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.