PL EN


2015 | 3 | 1 | 21-31
Article title

Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce

Content
Title variants
EN
Private equity funds as a source of capital for companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundusze private equity (PE) oraz venture capital (VC) są instrumentami inwestującymi w prywatne, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych przedsiębiorstwa zazwyczaj w średnim i długim okresie. Private equity dotyczy szerszego zakresu rynku finansowego i zawiera w sobie takie segmenty, jak: venture capital, finansowanie wykupów menedżerskich (buy out capital), mezzanine oraz fundusze nieruchomości. PE w Polsce są głównie funduszami uniwersalnymi, czyli dotyczą niemalże wszystkich obszarów gospodarki, z wyjątkiem inwestycji w przemysł ciężki, nieruchomości oraz inwestycje nieetyczne (np. szkodliwe dla środowiska i zdrowia, przemysł tytoniowy czy zbrojeniowy itp.). Niewielki odsetek można także zaliczyć do funduszy specjalistycznych, czyli skupiających się na jednym lub kilku konkretnych sektorach (np. fundusze wysokich technologii lub związane z projektami niszowymi). Kluczową cechą, na którą uwagę zwracają inwestorzy, to perspektywy dynamicznego wzrostu.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
21-31
Physical description
Contributors
 • Dr hab., prof. UG, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, jgwizdala1@wp.pl
References
 • Grzywacz J. (red.) (2013), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Grzywacz J., Okońska A. (2005), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnik przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Guide on Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs (2007), EVCA Special Paper, European Private Equity&Venture Capital Association, November.
 • Pietraszewski M. (2007), Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2010), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
 • Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.) (2006), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa.
 • Sobańska-Helman K., Sieradzan P. (2013), Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Szelągowska A. (2011), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa.
 • Turowicz P. (2004), Venture capital – kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Tamowicz P. (2007), Business Angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Wrzesiński M. (2006), Kapitał podwyższonego ryzyka: proces inwestycyjny i efektywność, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Zasępa P. (2013), Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital i private eqity, CeDeWu, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fb9bd43-8cf5-4919-9c21-9ada52f14ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.