PL EN


2012 | 3(81) | 50-55
Article title

Instytucja timeshare w rozumieniu Ustawy z dnia 16 września 2011 r

Authors
Content
Title variants
EN
Timeshare regulations according to the 16th September 2011 act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Timesharing” jest określeniem sposobu korzystania pomieszczeń, głownie mieszkalnych, w celach turystycznych. Umowa Timeshare skutkuje nabyciem prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie w każdym roku, przez określoną liczbę lat. Celem niniejszego artykułu stało się omówienie najważniejszych instytucji, głównie służących ochronie konsumenta, wprowadzonych nową ustawą z dnia 16 września 2011 r. o timeshare, która wejdzie w życie 27 kwietnia 2012 r., a która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r.
EN
“Timesharing” is a notion defining how to use premises, mostly residential, for tourist purposes. Timeshare contract results in the acquisition of the right to use the property during certain time each year and for a specified number of years. The purpose of this article has become to discuss the most important institutions, mainly intended protect the consumer, introduced by a new statutory law, i. e. the 16th September 2011 Act about timeshare which will come into force on 27th April 2012, and which is the implementation of the European Parliament and the Council Directive 2008/122 / EC dated 14th January 2009.
Keywords
Year
Issue
Pages
50-55
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
author
  • Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kancelaria Prawna Maxlex
References
  • Dyrektywa 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.U.UE.L.09.33.10).
  • Dyrektywa 94/47/WE z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Dz.U.UE. L.94.280.83).
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw, Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (timeshare) (Dz.U.00.74.855).
  • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370.).
  • Założenia do projektu ustawy o timeshare (Dz. U. L 33 z 3.2.2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc07f48-9beb-4dc5-af80-4892152547e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.