PL EN


2016 | 1(43) | 69-77
Article title

Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects

Title variants
PL
Wyższe wykształcenie wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy: aspekty finansowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Higher education is of the foremost impact on the personality as the carrier of the knowledge-based capital. That is why the creation of knowledge-based capital is possible through the investment in higher education, the results of which are scientific investigations and innovations, which in total are in the heart of knowledge economy and the promoter of long term growth of the country. This thesis is confirmed by the expenditures for higher education, the most developed countries of the world spend a lot of financial resources for higher education and their expenditure for education can be treated as the strategic investments in nation economy of their country. It shows the relationship between the cost of education and the size of their GDP. Also the actual problems of financial support of higher education in Ukraine are examined, which hinder the development of education and the economy at all. There are recommendations for solving financial problems of higher education in Ukraine.
PL
Wyższe wykształcenie ma ogromny wpływ na osobowość jako nośnik kapitału opartego na wiedzy (knowledge-based capital). Tworzenie kapitału opartego na wiedzy jest możliwe poprzez inwestycje w szkolnictwo wyższe, czego skutkiem są badania naukowe i innowacje, które znajdują się w samym sercu gospodarki opartej na wiedzy i są motorem długofalowego wzrostu gospodarczego kraju. Dla potwierdzenia tej tezy w artykule przedstawiono wydatki na oświatę i szkolnictwo wyższe w najbardziej rozwiniętych państwach świata, przedstawiono związek wzajemny między nakładami na edukację i wielkością PKB tych państw. W artykule omówiono również aktualne problemy finansowania szkolnictwa wyższego Ukrainy, które w konsekwencji powstrzymują rozwój zarówno edukacji, jak i gospodarki w całości. We wnioskach przedstawiono zalecenia dotyczące finansowych aspektów szkolnictwa wyższego na Ukrainie.
Contributors
  • Ternopil Ivan Puluj National Technical University
References
  • Konstantiuk, N., and V. Kozyuk. 2014. Importance of Financial Diversification of Higher Educational Establishments in Ukraine in the Modern Economy. Paper read at 2nd EUA Funding Forum Strategies for Efficient Funding of Universities, 9–10.10.2014, at Bergamo, Italy.
  • Konstantiuk, N., and T. Vynnyk. 2015. „Significance of Educational Outcomes for Society.” Соціально-економічні проблеми і держава [Socio-Economic Problems and the State] no. 1 (12):67–73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc28733-12aa-41a5-b323-87918d697b2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.