PL EN


2018 | 9 | 1 | 135-143
Article title

Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji

Content
Title variants
EN
Personal Information Management Security from Tamper in a Liquid Surveillance Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zabezpieczenie przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji wymaga od użytkowni-ków mass mediów dojrzałości informacyjnej, której nie da się osiągnąć bez wciąż „odnawialnych” kompetencji informacyjnych, wśród których Personal Information Management i Personal Knowledge Management zajmują kluczowe miejsce. W artykule odniesiono się do zarządzania wiedzą i informacją w wymiarze indywidualnym uznając, że jest ono nieodzowne w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
EN
Anti-tampering in liquid surveillance environments requires users of information literacy ma-turity that can not be achieved without the “renewable” information competencies, among which Personal Information Management and Personal Knowledge Management are key players. This article addresses the management of knowledge and information on an individual basis, recogniz-ing that it is indispensable in shaping a security culture.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
135-143
Physical description
Contributors
  • Doktor habilitowany, profesor UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Polska
References
  • Babik, W. (2017). Ekologia informacji a bezpieczeństwo człowieka i informacji we współczesnym świecie. W: H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wy-zwania (s. 160–169). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
  • Batorowska, H. (2012). Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym. Biblio-theca Nostra, 2 (28), 12–30.
  • Batorowska, H. (2016), Perceived Self-efficacy vs. Actual Level of Training in Personal Infor-mation and Knowledge Management. A Research Report. Bibliotheca Nostra, 2, 61–89.
  • Bauman, Z., Lyon, D. (2013). Płynna inwigilacja. Rozmowy. Kraków: Wyd. Literackie.
  • Bączek, P. (2006). Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Materska, K. (2012). Wymiary zarządzania informacją indywidualną. W: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro (red.), Społeczeństwo i sieć informacyjna: problemy i technologie (s. 65–79). Warszawa: Wyd. SBP.
  • Morawski, M. (2005). Zarządzanie informacją w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 189–213). Warszawa: PWN.
  • Świgoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wyd. UW-M.
  • Wiig, K.M. (1997). Knowledge Management: An Introduction and Perspective. The Journal of Knowledge Management, 1 (1), 6–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc45611-6c61-487b-8e19-c21b7822b04c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.