Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 1 | 135-143

Article title

Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji

Content

Title variants

EN
Personal Information Management Security from Tamper in a Liquid Surveillance Environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zabezpieczenie przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji wymaga od użytkowni-ków mass mediów dojrzałości informacyjnej, której nie da się osiągnąć bez wciąż „odnawialnych” kompetencji informacyjnych, wśród których Personal Information Management i Personal Knowledge Management zajmują kluczowe miejsce. W artykule odniesiono się do zarządzania wiedzą i informacją w wymiarze indywidualnym uznając, że jest ono nieodzowne w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
EN
Anti-tampering in liquid surveillance environments requires users of information literacy ma-turity that can not be achieved without the “renewable” information competencies, among which Personal Information Management and Personal Knowledge Management are key players. This article addresses the management of knowledge and information on an individual basis, recogniz-ing that it is indispensable in shaping a security culture.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

135-143

Physical description

Contributors

  • Doktor habilitowany, profesor UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Polska

References

  • Babik, W. (2017). Ekologia informacji a bezpieczeństwo człowieka i informacji we współczesnym świecie. W: H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wy-zwania (s. 160–169). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
  • Batorowska, H. (2012). Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym. Biblio-theca Nostra, 2 (28), 12–30.
  • Batorowska, H. (2016), Perceived Self-efficacy vs. Actual Level of Training in Personal Infor-mation and Knowledge Management. A Research Report. Bibliotheca Nostra, 2, 61–89.
  • Bauman, Z., Lyon, D. (2013). Płynna inwigilacja. Rozmowy. Kraków: Wyd. Literackie.
  • Bączek, P. (2006). Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Materska, K. (2012). Wymiary zarządzania informacją indywidualną. W: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro (red.), Społeczeństwo i sieć informacyjna: problemy i technologie (s. 65–79). Warszawa: Wyd. SBP.
  • Morawski, M. (2005). Zarządzanie informacją w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 189–213). Warszawa: PWN.
  • Świgoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wyd. UW-M.
  • Wiig, K.M. (1997). Knowledge Management: An Introduction and Perspective. The Journal of Knowledge Management, 1 (1), 6–14.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fc45611-6c61-487b-8e19-c21b7822b04c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.