PL EN


2016 (R. XV) | 1(59) | 67-80
Article title

Memory and place in potentia: on the complete city

Content
Title variants
PL
Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper refers to a recently completed study conducted in Gdańsk and it proposes a reflection on the relations between place and memory. Their interconnections are pedagogically interesting due to the features of knowledge that emerged in course of their analysis, and its potential for individual and collective auto-creation. This is operational knowledge, significant for social pedagogy, which inspires educational practices and apart from its descriptive and prospective power, due to its shared character, co- -constructed by the researchers and informants alike, it allows to empower changes in individual and collective identities. Our thinking about the city as a place and about its ways of remembering led to opening the theoretical perspective which enables to see the place-memory relation as capable of resulting in a subjective agency. This makes the subject empowered to transform places through daily reconstructions of the past into the present, which makes the co-creation of acceptable future possible. This potential is expressed in the paper by the category of complete city which, as a historical entity, is a present and future one at the same time.
PL
Tekst nasz, odnosząc się głównie do niedawno zakończonych gdańskich badań, jest rozwiniętą na ich podstawie refleksją o współzależności pamięci i miejsca. Współzależność ta wydaje się nam fascynująca pedagogicznie z uwagi na rodzaj wiedzy, kształtowanej w toku jej analiz i zawarty w niej potencjał zarówno jednostkowej, jak społecznej autokreacji. To wiedza operacyjna, która – zasilając pole pedagogiki społecznej – inspiruje rozwiązania edukacyjne i nie tylko prospektywnie opisuje, lecz – współkonstruowana – umożliwia zmiany ku podmiotowemu charakterowi indywidualnej i zbiorowej tożsamości. Nasze myślenie, skoncentrowane na miejscu, jakim jest miasto, i “miejskim” pamiętaniu, doprowadziło do otwarcia w tej wypowiedzi perspektywy teoretycznej, która związek pomiędzy miejscem i pamięcią pozwala widzieć jako potencjalność pełni, czyniącej podmiot sprawczym. Oznacza to jego zdolność do przekształcania miejsca w codziennym rekonstruowaniu przeszłości w teraźniejszości, aktywizującym do współtworzenia akceptowalnej przyszłości. Perspektywę tę wyraża – przedstawiana w tym tekście – kategoria miasta pełnego, będącego miastem historycznym, ale także dzisiejszym i przyszłym zarazem.
Issue
Pages
67-80
Physical description
Dates
published
2016-03-30
Contributors
author
 • University of Gdansk
 • Academy of Special Education in Warsaw
References
 • Assmann A. (2013), Między historią a pamięcią. Anthology, scientific edition and afterword M. Saryusz-Wolska, Warsaw.
 • Auge M. (2009), Formy zapomnienia, translated by A. Turczyn, Krakow.
 • Auge M. (2010), Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, translated by R. Chymkowski, Warsaw.
 • Calvino I. (1975), Niewidzialne miasta, translated by A. Kreisberg, Warszawa.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, translated by T. Kunz, Krakow.
 • Bauman Z. (2007), Płynne życie, translated by T. Kunz, Krakow.
 • Bauman Z. (2011), Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age, Cambridge–Malden.
 • Bauman Z. (2012), O edukacji, translated by P. Poniatowska, Wrocław.
 • Derrida J. (1993), Khôra, Paris.
 • Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, translated by A. Kowalczyk, W. Marzec, M. Mikulewicz, M. Szlinder, Warsaw.
 • Jałowiecki B. (2008), Pamięć miasta, [in:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, Z. Rykiel (eds.), Rzeszow.
 • Kula M. (2002), Nośniki pamięci historycznej, Warsaw.
 • Massey D. (1994), Space, place and gender, Cambridge.
 • Mendel M. (eds.) (2006), Pedagogika miejsca, Wrocław.
 • Mendel M. (2010), Tożsamość zbiorowa jako lokalność, [in:] Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, edited by Maria Mendel and Alicja Zbierzchowska, Gdańsk.
 • Mendel M. (eds.) (2015), Wspólny Pokój Gdańsk. Miejskie modi co-vivendi w badaniu metodą Krytycznej Historii Miasta, [in:] Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie “modi co-vivendi”, Gdańsk.
 • Platon (1999), Timaios i Kritias, translation, preface and explanations by W. Witwicki, Warsaw.
 • Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warsaw.
 • Ranciere J. (2007), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, translated by M. Kropiwnicki, J. Sowa, Warsaw.
 • Raszkiewicz-Łaguna K. (2013), Pamięć społeczna miasta – bogactwo znaczeń i sensów dla edukacji, “Pedagogika Społeczna”, no. 3.
 • Theiss W. (1992), Praca socjalno-kulturalna w środowisku – “pogwarki węgrowskie”, “Kwartalnik Pedagogiczny”, no. 3–4.
 • Theiss W. (1997), Radlińska, Warsaw.
 • Theiss W. (2015), [recenzja wydawnicza książki] Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie “modi co-vivendi”, edited by Maria Mendel, Gdańskie Towarzystwo Naukowe (typescript).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc4a332-caba-40f4-8a27-480843d8c6c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.