PL EN


2013 | 2 | 36-51
Article title

Zachowania turystyczne młodzieży

Content
Title variants
EN
Tourist Behaviour of Youth
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań konsumenckich młodzieży na rynku turystycznym w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania ekonomiczne i instytucjonalne rozwoju turystyki młodzieży szkolnej oraz zachowania turystyczne uczniów i studentów, biorąc pod uwagę rodzaje wyjazdów turystycznych, aktywność podejmowaną podczas wyjazdów turystycznych, preferencje w zakresie wyboru środków transportu oraz miejsc zakwaterowania.
EN
The aim of this study was to present the selected aspects of consumer behaviour of young persons in the tourism market. A special attention was paid to the economic and institutional factors influencing youth tourism development as well as tourist behaviour of young people, including ways of tourist travelling, types of physical activities during tourist travelling, preferences in the range of transportation as well as tourist accommodation establishments.
Year
Issue
2
Pages
36-51
Physical description
References
 • Bieńczyk G. (2003), Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa.
 • Denek K. (2000), W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus, Poznań.
 • Denek K. (1997), Wycieczki we współczesnej szkole, Eruditus, Poznań.
 • Drogosz M. (2009), Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gierczyk Z., Ocieczek B. (2001), Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzie-ży,„Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, nr 6.
 • Goźlińska E. (2009), Jak przygotować wycieczkę szkolną?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Górska-Warsewicz H. (2013), Ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki młodzieżowej w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (w:) Michałków I. (red.) Turystyka młodzieżowa w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uwarunkowania ekonomiczne i pedagogiczno-zdrowotne,Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
 • Gracz J., Sankowski T. (2001), Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Gralak K., Kacprzak M. (2012), Formy uczestnictwa młodzieży licealnej w ruchu turystycznym (na przykładzie Włodawy i Lublina),„Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”, nr 9(1).
 • Kamel M. (2012), Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, http://www.turystykakulturowa.org
 • Łaciak J. (2011), Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Łobożewicz T. (1996), Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, AWF w Warszawie, Warszawa.
 • Orlewicz-Musiał M. (2012), Akademickie kluby podwodne i ich wkład w rozwój polskiej turystyki,„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, nr 1.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Sadoń-Osowiecka T. (2010), Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako edukacja alternatywna – konteksty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i pedagogiczne,„Problemy Ekologii”, nr 14(3).
 • Tomik R. (2011), Turystyka szkolna w kontakcie z naturą środkiem promocji ekologicznej,„Sądeckie Zeszyty Naukowe”, Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, t. 2.
 • Wartecka-Ważyńska A. (2007), Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania,Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa.
 • Zawilińska B. (2012), Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych,„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, nr 1.
 • Żelazna K. (2010), Potrzeby nabywców i konsumentów indywidualnych,(w:) Dobiegała-Korona B. (red.), Zachowanie konsumentów na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa.
 • Żelazna K. (2012), Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych, „Problemy Turystyki i Rekreacji, Zeszyty Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza”, nr 3.
 • Żmudzki G. (2013), Analiza czynników kształtujących zachowania turystyczne młodzieży w aspekcie ich wpływu na popyt turystyczny w Polsce,Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc577c2-cd3b-44c8-9bf3-fa065c829bd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.