PL EN


2013 | 19-20 | 83-100
Article title

Intersemiotic aids in translation teaching

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Intersemiotyczne pomoce w dydaktyce przekładu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the paper is the deployment of iconic and audio sources in the work of a translator and also as teaching aids in practical translation classes. Examples of the types of texts and situations when it may be necessary to resort to non‑‑ verbal materials are presented. For example, referring to iconography seems obvious while translating texts about art, to audio materials– when translating texts devoted to the music, but such aids prove more generally applicable. The author emphasises the salience of raising the students’ awareness of the need to go beyond the verbal text to ensure the correctness of translation.
PL
Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie źródeł ikonicznych i fonicznych jako pomocy w pracy tłumacza oraz w ramach zajęć z praktyki przekładu. Przedstawiono przykłady typów tekstów i sytuacji, w jakich może wystąpić potrzeba odwołania się do materiałów pozawerbalnych, np. odniesienie do ikonografii wydaje się oczywiste przy tłumaczeniu tekstów o sztuce, do materiałów audio – przy tekstach poświęconych muzyce, ale okazuje się to pomocne również przy wypracowywaniu rozwiązań przekładowych w pracy nad innym materiałem. Autorka podkreśla wagę uświadomienia studentom konieczności wychodzenia poza tekst werbalny w celu zagwarantowania poprawności przekładu.
Year
Volume
Pages
83-100
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Elgar – Britten: Serenades for Strings. Variations (1996), [sleeve notes, no author stated, design: Castoldi & C., Milano], Point Classics, London, CD: 2672422.
 • Fabiani, B. (2010), Gawędy o sztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi, PWN, Warszawa.
 • Page, T. (1998), “Charles Ives and Elliott Carter”, in: Ives / Carter. Bernstein Century, Sony Classical, New York, CD: SMK 60203 01‑‑ 060203‑‑ 10 ADD, pp. 6‑‑ 8.
 • Steiner, G. (1975/1998), After Babel. Aspects of language and translation, Oxford UP, Oxford, 3rd ed.
 • Steiner, G. (2000), Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tłum. [transl.] Kubińska, O., Kubiński, W., Universitas, Kraków.
 • Valsecchi, M.C. (2007), “Ancient Gladiator Mosaic Found in a Roman Villa”, National Geographic News, May 7, [on‑‑ line] http://news.nationalgeographic.com/news/2007/05/070507‑‑ gladiator‑‑ picture.html – 3 X 2012.
 • Малиновский, А. (2004), Под старыми кленами. Повесть, «Российский писатель», Москва.
 • Anderson, S., et al. (eds) (2004), Collins English Dictionary. 8th edition, Harper Collins, Glasgow.
 • Heffernan, J.A.W. (1991), “Ekphrasis and Representation”, New Literary History, 22, 2, pp. 297‑‑ 316.
 • Hildebrandt, K. (2000), „Źródła ikonograficzne w nauczaniu terminologii kultury i historii sztuki”, in: O nauczaniu przekładu, Setkowicz, A. (ed.), Wydawnictwo TEPIS, Warszawa, pp. 92‑‑ 97.
 • Kubiak Ho‑‑ Chi, B. (2002), „I ty możesz zostać tłumaczem literatury japońskiej”, in: O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych, Godziński, S., Balcerowicz, P. (eds), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa, pp. 55‑‑ 71.
 • O’Connell, E. (2007), “Screen Translation”, in: Companion to Translation Studies, Kuhiwczak, P., Littau, K. (eds), Multilingual Matters, Clevedon–Buffalo–Toronto, pp. 120‑‑ 133.
 • Svensson, L., et al. (1999), Collins Bird Guide, Harper Collins, London.
 • Szymczak, M. (ed.) (2002), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Vermeer, H.J. (1998), “Didactics of translation”, in: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Baker, M., Malmkjær, K. (eds), Routledge, London–New York, pp. 60‑‑ 63.
 • Рецкер, Я.И. (1974/2007), Теория перевода и переводческая практика, Р. Валент, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc6d467-2dfa-486c-9ee5-b578ee21a218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.