Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 1-2 (324-325) | 295-303

Article title

Zmierzch u Schulza i jego Schulza cień u Żadana

Authors

Title variants

EN
Twilight in Schulz and his Schulz’s Shadow in Zhadan

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotnym efektem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu i równocześnie wyrazem inspiracji Schulzowskich w twórczości kultowego ukraińskiego poety i pisarza Serhija Żadana jest tom jego wierszy Drohobycz w tłumaczeniu Jacka Podsiadły (2018). Żadan czyta Drohobycz „literami sklepów cynamonowych”, szuka w nim śladów Schulza, dostrzega jego cień. Cień Schulza zamieszkuje w tekstach Żadana pomiędzy ciemnością a świtem, pomiędzy chorobą a ocaleniem, pomiędzy smutkiem a radością, pomiędzy rozdarciem a wybawieniem. Drohobycz dla autora tomu Drohobycz już na zawsze kojarzyć się będzie z Schulzem, przede wszystkim w wyobraźni. Schulz stał się dla niego „prywatną historią przywiązania do miasta”, zaofiarował mu szczególny stan wtajemniczenia i natchnienia. Cień Schulza u Żadana jest i zapowiedzią i śladem, jest on oczekiwany i poszukiwany, ma znaczenie epifaniczne i eschatologiczne, jak i zmierzch w opowiadaniach Schulza, m.in. w Wiośnie i Nocy lipcowej. Zmierzch i cień są wspólnym miejscem u Schulza i Żadana, wyłonić się z niego mogą rzeczy najbardziej nieoczekiwane i najbardziej bolesne.
EN
An important effect of the International Bruno Schulz Festival as well as an expression of Schulz’s inspiration in the oeuvre of Serhiy Zhadan, a cult Ukrainian poet and writer is a volume of his poems, Drohobych, in Jacek Podsiadło’s translation. Zhadan reads Drohobych with the “letters of cinnamon shops”, looks for Schulz’s traces in it and notices his shadow. Schulz’s shadow appears in Zhadan’s works between darkness and dawn, between sickness and recovery, between sadness and joy, and between dilemma and salvation. Drohobych will be always associated with Schulz for the author of the Drohobych volume primarily in his imagination. Schulz has become “a private history of attachment to the city” for him and offered him a special state of initiation and inspiration. Schulz’s shadow in Zhadan is either a harbinger or a trace, either expected or sought after and has epiphanical and eschatological meaning as well as twilight in Schulz’s short stories, including Spring and July Night. Twilight as well as shadow is a common place in both Schulz and Zhadan and the most unexpected and painful things can emerge from it.

Keywords

Year

Volume

73

Pages

295-303

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fce2b10-eb50-4811-84cf-d6e882f04752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.