PL EN


Journal
2020 | 2(39) | 27-38
Article title

Chrześcijańskie ujęcie relacji człowieka do stworzenia w oparciu o metaforę dialogu

Authors
Content
Title variants
EN
Christian approach to relation between man and creation on the basis of the metaphor of dialogue
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule wykorzystano metaforę dialogu w celu naświetlenia chrześcijańskiego ujęcia relacji człowieka do stworzenia. Metafora dialogu została zbudowana w oparciu o koncepcję dialogu z Nowej dialektyki D. N. Waltona. Artykuł podzielony jest na trzy części, w których omówione są wybrane cechy dialogu oraz odniesione do nich chrześcijańskie ujęcie relacji człowiek stworzenie: wspólny cel uczestników dialogu, wymóg znajomości partnera w dialogu i wynik dialogu wynikający z jego natury, a więc porozumienie. W konkluzjach przedstawiona została koncepcja ekologii ludzkiej, podkreślono liczne podobieństwa między chrześcijańską i niechrześcijańską myślą ekologiczną i zidentyfikowano dlaczego dialog Chrześcijaństwa ze stworzeniem nie funkcjonuje tak, jak w świetle nauczania Kościoła powinien.
EN
The article uses the metaphor of dialogue to illuminate the Christian approach to the relationship of man to creation. The metaphor of dialogue is shaped on the basis of the concept of dialogue from D. N. Walton’s The New Dialectic. The article is divided into three parts, in which selected features of dialogue are discussed to throw light on the Christian approach to the human-creation relationship related to them: the common goal of the participants in the dialogue, the requirement to know the partner in the dialogue and the result of dialogue resulting from its nature, i.e. agreement. The conclusions present the concept of human ecology, emphasize numerous similarities between Christian and non-Christian ecological thought, and identify why Christian dialogue with creation does not function as it should in the light of the Church’s teaching.
Journal
Year
Volume
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2020-11-28
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015.
 • Glinkowski W. P., Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu, „Analiza i Egzystencja” 34 (2016), s. 71-90.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym 1991.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.
 • Jaromi S., Boska ziemia, Kraków 2019.
 • Lymbery P., Oakeshott I., Farmagedon. Rzeczywisty koszt taniego mięsa, tłum. R. Oślizło, Białystok 2015.
 • Muszala A., Kwestie bioetyczne w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, „Polonia Sacra” 3 (2016), s. 39-65.
 • Perelman C., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.
 • Plunkett P. de, Ekologia. Stereotypy i rzeczywistość, tłum. S. Filipowicz, Poznań 2008.
 • Probucka D. (red.), Etyczne potępienie myślistwa, Kraków 2020.
 • Sadowski R. F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa 2015.
 • Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2012.
 • Wajda A., W trosce o Matkę Ziemię. Zarys biblijnego tła encykliki Laudato si’, „Verbum Vitae” 31 (2017), s. 241-266.
 • Walton D. N., The New Dialectic. Conversational contexts of argument, Toronto – Buffalo – London 1998.
 • Wyrostkiewicz M., Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne, Lublin 2019.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fcf7f48-a8bd-4260-8b58-2e0b8370ae6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.