PL EN


2014 | 47 | 261-270
Article title

Prawda pośród prawd. Benedykta XVI dialog ze współczesnością

Content
Title variants
EN
The Truth among Truths. The Dialogue of Pope Benedict XVI with the Modern Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest pojęciu prawdy – jego funkcjonowaniu w zrelatywizowanym świecie postmodernizmu. Relatywizm jest jedną z najbardziej fundamentalnych teorii, na których wznosi się gmach filozofii postmodernistycznej. Doprowadza on do postawienia pytań o istotę prawdy – samą możliwość istnienia jednej, uniwersalnej prawdy. Problem ten zaznaczony został w pierwszej części naszej pracy – pozwala na ukazanie, w części kolejnej, osobowego charakteru prawdy. Nie można bowiem ograniczyć prawdy do sfery wyłącznie intelektualnej, Prawda jest Osobą – aby Ją poznać konieczna jest również miłość. Stwierdzenie, że Druga Osoba Trójcy, Prawda-Logos jest miłością – daje możliwość uczestniczenia w swoim Bóstwie każdemu człowiekowi, prowadzi do trzeciej części artykułu, w której podjęte zostało ujawnienie się Prawdy w świadectwie tych, którzy Ją poznają. Na świadectwo to – czerpane z przykładu – nauczania Benedykta XVI – składają się trzy elementy: wyrozumiała łagodność, nauczanie integralne prawdy oraz cierpliwe znoszenie przeciwności.
Keywords
Year
Volume
47
Pages
261-270
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • WSD Pelplin
References
  • Arendt H., La crise de la culture, Paris 1972. Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005. Benedykt XVI, Podziękowanie Ojca Świętego na zakończenie koncertu, 5.05.2011. Benedykt XVI, Przemówienie do profesorów i studentów katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, 21.05.2011. Benedykt XVI, Przemówienie na zakończenie rekolekcji w Watykanie, 23.02.2013. Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009. Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009. Franciszek, Lumen fidei, Watykan 2013. Guillet J., La générosité de Dieu, Paris 1954. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009. Lyotard J. F., Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997. Paweł VI, Evangelium nuntiandi, Watykan 1975. Ratzinger J. (Benedykt XVI), Duch liturgii, Lublin 2012. Ratzinger G., Mój brat Papież, Kraków 2012. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 2009. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, Watykan 1965. Valli A. M., Ratzinger na celowniku, Kraków 2011. Vattimo G., Koniec nowoczesności, Kraków 2007. Zabala S. (dir.), The future of religion, New York, Columbia University Press, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fcf9692-3836-4e35-b973-945c8d958bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.