Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 197-206

Article title

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach

Content

Title variants

EN
Geography in framework of the education system in the Czech Republic

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł skupia się na ogólnym porównaniu systemów edukacyjnych w Czechach i w Polsce na wszystkich poziomach. Wyjaśnia zmiany w szkolnictwie czeskim w szkołach podstawowych i średnich, częściowo informuje o szkolnictwie polskim w Czechach (na Zaolziu). Ostatni rozdział opisuje ścieżkę przyrodniczą zbudowaną w pobliżu jednego zwykłego osiedlowego gimnazjum, która pokazuje, jak można uatrakcyjnić naukę również innym sposobem, aniżeli najnowszymi technologiami.
EN
The article focuses on the differences in the education system in the Czech Republic and Poland at all levels. The text explains the changes in the Czech education in primary and secondary schools. It also partly discusses Polish education on Czech territory. The last part describes the nature trail near an ordinary lower secondary school in an urban area, which shows how teaching can be improved in other ways, not only by using new technologies.

Contributors

 • University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development

References

 • Baar, V., Houdkova, Z. (2010). Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Praha: Nakladatelství ČGS.
 • Hofmann, E. (2013). Didaktika přírodních věd na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Knecht, P., Hofmann, E. (2011). Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. 1. vyd. Sborník příspěvků z 19. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.
 • Luhr, J.F. (2004). Země. Praha: Euromedia Group.
 • Matejcek, T. (2007). Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství ČGS.
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-ZV.pdf.
 • Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://rvp.cz.
 • Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Moravskoslezský kraj. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.scitani.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9500486EA3/$File/pvkrcz080.pdf.
 • Učební plány Škola plná života. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.zsdvoracka.cz/skolaplnazivota.php.
 • Zaolzie. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.szkolnictwo.pl.
 • Způsobilost pro školní docházku a výukové obtíže dětí a mládeže. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/koh_zpus.htm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-5456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fd510d0-7b8b-4903-8703-4ec2a7b78dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.